Standardizační školení examinátorů jednopilotních letounů a kluzáků

Standardizační kurs examinátorů jednopilotních letounů a kluzáků dle požadavků nařízení 1178/2011, Part-FCL.1015 pro získání osvědčení examinátora se uskuteční dne 1. 2. 2019 (pátek) ve velké zasedací místnosti v budově ÚCL v Praze -Ruzyni.

Zahájení kursu v 09.00, předpokládané ukončení v 17.00 hod.

Toto školení je určeno pro žadatele o vydání nového osvědčení examinátora jednopilotních letounů a examinátora kluzáků.

Standardizační seminář pro stávající držitele osvědčení examinátora jednopilotních letounů za účelem jeho prodloužení se předpokládá ve 4. čtvrtletí roku 2019 – termín bude včas publikován.