Examinátoři

Sdělení pro examinátory

Prodloužení platnosti Osvědčení examinátora kluzáků


Výcvikem a zkouškami leteckého personálu v rámci výcviku jsou oprávněny schválené organizace pro výcvik. Každá výcviková organizace má schválené instruktory a examinátory pro výcvik v rámci své organizace, kteří cvičí a přezkušují uchazeče o průkaz způsobilosti. V případě pilotů u požadované zkoušky dovednosti jsou schváleni pověření examinátoři nezávisle na výcvikové organizaci. 

Práva examinátorů slouží k získávání, prodlužování a obnově jednotlivých průkazů způsobilosti a kvalifikací. Přesný rozsah práv je stanoven v jejich pověření včetně případných omezení.

Zkoušky dovednosti a přezkoušení odborné způsobilosti při letech VFR pro uchazeče, kteří nehovoří plynule česky, a hovoří anglicky, mohou provádět pouze examinátoři pověření ÚCL, kteří prokázali znalost angličtiny minimálně na úrovni 4 podle hodnotící stupnice ICAO – viz oznámení ředitele Sekce letové a provozní, stanovisko SLP-11/2008.

Seznamy examinátorů

Seznam examinátorů TRE(A), SFE(A)

Seznam senior examinátorů STRE(A)

Seznam examinátorů – jednopilotní letouny

Seznam examinátorů – vrtulníky

Seznam examinátorů – kluzáky

Seznam examinátorů – balóny


Příručky examinátora

CAA-ZLP-133 Příručka examinátora – vícepilotní letouny

CAA-ZLP-134 Příručka examinátora – jednopilotní letouny

CAA-ZLP-135 Příručka examinátora – vrtulníky

CAA-ZLP-136 Příručka examinátora – kluzáky

CAA-ZLP-137 Příručka examinátora – balóny


Postupy

CAA-ZLP-131 Standardizace examinátorů – letoun / vrtulník

CAA-ZLP-132 Standardizace examinátorů – kluzák / balón


Formuláře pro examinátory

CAA-F-131-1 Žádost o vydání / rozšíření Osvědčení examinátora – letoun / vrtulník

CAA-F-132-1 Žádost o vydání / rozšíření Osvědčení examinátora – kluzák / balón

CAA-F-131-6 Hodnocení examinátora starším examinátorem – letoun / vrtulník

CAA-F-132-6 Hodnocení examinátora starším examinátorem – kluzák / balón

CAA-F-131-8 Žádost o pověření staršího examinátora hodnocením examinátora – letoun / vrtulník

CAA-F-132-8 Žádost o pověření staršího examinátora hodnocením examinátora – kluzák / balón


Formuláře žádosti a zprávy

Vícepilotní letouny

Application and Report Form: ATPL(A), MPL, training, skill test and proficiency check for Multi-pilot aeroplanes and single pilot high-performance complex aeroplanes word pdf

Application and Report Form: Assessment of Competence TRI MPA – initial, extension for another type, LIFUS, LT word pdf

CAA SFI revalidation Form: Žádost o prodloužení obnovu pověření SFI

TRI(A) revalidation Form – Žádost o prodloužení kvalifikace TRI(A)

TRI(A) renewal Form – Žádost o obnovu kvalifikace TRI(A)

Hlášení examinátora – neúspěch u zkoušky

Jednopilotní letouny

LAPL(A) – formulář zkoušky

PPL(A) – formulář zkoušky

CPL(A) – formulář zkoušky

IR(A), BIR – formulář zkoušky word pdf

FI IRI CRI FI+ – formulář hodnocení odborné způsobilosti

FI IRI CRI – formulář prodloužení a obnovy

TMG a jednopilotní letouny s výjimkou složitých letounů s vysokou výkonností – formulář žádosti a zprávy

Hlášení examinátora – neúspěch u zkoušky

Protokol – Formulář žádosti a zprávy PART-FCL

Vrtulníky

7.1 Formulář žádosti a zprávy pro zkoušku dovednosti LAPL(H) a PPL(H)

7.2 Formulář žádosti a zprávy pro zkoušku dovednosti CPL(H)

7.3 Formulář žádosti a zprávy pro zkoušku dovednosti IR(H)

7.4 Formulář žádosti a zprávy pro ATPL, MPL, typové kvalifikace, výcvik, zkoušku dovednosti a přezkoušení odborné způsobilosti

7.5 Formulář žádosti a zprávy pro hodnocení odborné způsobilosti FI(H)

7.6 Formulář prodloužení platnosti a obnovy kvalifikace FI(H)

7.7 TRI(H) revalidation Form – Žádost o prodloužení kvalifikace TRI(H)

7.8 TRI(H) renewal Form – Žádost o obnovu kvalifikace TRI(H)

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Odbor způsobilosti leteckého personálu

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Odbor způsobilosti leteckého personálu