fbpx

Examinátoři

Acceptance of non-Czech examiners

Examinátoři pro vícepilotní letouny TRE(A), SFE(A)

Examinátoři vykonávají práva v souladu s nařízením Komise (EU) č. 1178/2011 v platném znění, Příloha 1, Hlava K, dle ustanovení:

  • FCL.1005.TRE
  • FCL.1005.SFE

Seznam examinátorů TRE(A), SFE(A)

Seznam senior examinátorů STRE(A)

Příručka pro examinátory TRE(A), SFE(A)

Application and Report Form & MPA Training, Skill Test or Proficiency Check for ATPL, MPL and Type Ratings

Examiner Report – Failure of Test

CAA SFI revalidation Form: Žádost o prodloužení obnovu pověření SFI

TRI(A) revalidation Form – Žádost o prodloužení kvalifikace TRI(A)

TRI(A) renewal Form – Žádost o obnovu kvalifikace TRI(A)

CAA TRI AoC Airplane: Formulář hodnocení odborné způsobilosti TRI na letounu

CAA TRI SFI AoC FSTD: Formulář hodnocení odborné způsobilosti TRI SFI na FSTD

Žádost o pověření examinátora k provedení hodnocení odborné způsobilosti (EAofC) examinátora SFE(A)/TRE(A)

Žádost o vydání osvědčení SFE/TRE

Žádost o prodloužení/obnovu platnosti osvědčení SFE/TRE


Formulář hodnocení odborné způsobilosti examinátora TRE(A), SFE(A)


Nařízení Komise (EU) č. 1178/2011 (AJ, ČJ)

AMC/GM to Part-FCL (AJ)

Examinátoři pro jednopilotní letouny

Standardizační školení examinátorů

Koncepce řešení systému examinátorů jednopilotních letadel ČR

Postup CAA-ZLP-131 – Standardizace examinátorů


Práva examinátorů slouží k získávání, prodlužování a obnově jednotlivých průkazů způsobilosti a kvalifikací. Přesný rozsah práv je stanoven v jejich pověření včetně případných omezení.

Zkoušky dovednosti a přezkoušení odborné způsobilosti při letech VFR pro uchazeče, kteří nehovoří plynule česky, a hovoří anglicky, mohou provádět pouze examinátoři pověření ÚCL, kteří prokázali znalost angličtiny minimálně na úrovni 4 podle hodnotící stupnice ICAO – viz oznámení ředitele Sekce letové a provozní, stanovisko SLP-11/2008.


Příručka letového examinátora – letouny


Formuláře

Zkouška LAPL(A) PART-FCL

Zkouška PPL(A) PART-FCL

Zkouška CPL(A) PART-FCL

Zkouška IR(A) PART-FCL

Zkouška EIR(A) PART-FCL

Zkouška FI(A) AMC5 FCL.935

Protokol POZ FI(A) GM1 FCL.940.FI(a)(2)

Protokol – Formulář žádosti a zprávy PART-FCL

Hlášení examinátora – neúspěch u zkoušky

Žádost o vydání / rozšíření osvědčení examinátora

Hodnocení examinátora starším examinátorem


Examinátoři pro vrtulníky

Příručka letového examinátora – vrtulníky

Formuláře

7.1 Formulář žádosti a zprávy pro zkoušku dovednosti LAPL(H) a PPL(H)
7.2 Formulář žádosti a zprávy pro zkoušku dovednosti CPL(H)
7.3 Formulář žádosti a zprávy pro zkoušku dovednosti IR(H)
7.4 Formulář žádosti a zprávy pro ATPL, MPL, typové kvalifikace, výcvik, zkoušku dovednosti a přezkoušení odborné způsobilosti
7.5 Formulář žádosti a zprávy pro hodnocení odborné způsobilosti FI(H)
7.6 Formulář prodloužení platnosti a obnovy kvalifikace FI(H)
7.7 TRI(H) revalidation Form – Žádost o prodloužení kvalifikace TRI(H)
7.8 TRI(H) renewal Form – Žádost o obnovu kvalifikace TRI(H)

Žádost o vydání / rozšíření osvědčení examinátora

Hodnocení examinátora starším examinátorem

Examinátoři pro balóny

Postup pro vydání/prodloužení pověření inspektora (examinátora) – balóny

Protokol o schopnosti inspektora (examinátora) pro vydání pověření – balónySeznamy examinátorů

Examinátoři – balóny
Examinátoři – kluzáky
Examinátoři – letouny
Examinátoři – padáky
Examinátoři – vrtulníky