fbpx

Examinátoři

Standardizační školení examinátorů TRE/SFE

Standardizační školení dle požadavků Part-FCL.1025 pro získání, prodloužení nebo obnovu platnosti Osvědčení examinátora (TRE/SFE) pro vícepilotní letouny se uskuteční ve čtvrtek 29.10.2020 v prostorách výcvikové organizace CATC Praha (CZ/ATO-004) se začátkem v 09:00 hodin.

Účastníci školení nechť se registrují na e-mailové adrese ato@catc.cz . Při registraci, prosím, do mailu přiložte kopii platného průkazu pilota, osvědčení zdravotní způsobilosti a Osvědčení TRE / SFE, případně výjimku o prodloužení planosti Osvědčení TRE / SFE vydanou ÚCL, jste-li jejich držitelem.


Práva examinátorů slouží k získávání, prodlužování a obnově jednotlivých průkazů způsobilosti a kvalifikací. Přesný rozsah práv je stanoven v jejich pověření včetně případných omezení.

Zkoušky dovednosti a přezkoušení odborné způsobilosti při letech VFR pro uchazeče, kteří nehovoří plynule česky, a hovoří anglicky, mohou provádět pouze examinátoři pověření ÚCL, kteří prokázali znalost angličtiny minimálně na úrovni 4 podle hodnotící stupnice ICAO – viz oznámení ředitele Sekce letové a provozní, stanovisko SLP-11/2008.

Seznamy examinátorů

Seznam examinátorů TRE(A), SFE(A)

Seznam senior examinátorů STRE(A)

Seznam examinátorů – jednopilotní letouny

Seznam examinátorů – vrtulníky

Seznam examinátorů – kluzáky

Seznam examinátorů – balóny


Příručky examinátora

Příručka examinátora – TRE(A), SFE(A)

Příručka examinátora – jednopilotní letouny

Příručka examinátora – vrtulníky


Postupy

CAA-ZLP-131 Standardizace examinátorů – letoun / vrtulník

CAA-ZLP-132 Standardizace examinátorů – kluzák / balón


Formuláře pro examinátory

CAA-F-131-1 Žádost o vydání / rozšíření Osvědčení examinátora – letoun / vrtulník

CAA-F-132-1 Žádost o vydání / rozšíření Osvědčení examinátora – kluzák / balón

CAA-F-131-6 Hodnocení examinátora starším examinátorem – letoun / vrtulník

CAA-F-132-6 Hodnocení examinátora starším examinátorem – kluzák / balón

CAA-F-131-8 Žádost o pověření staršího examinátora hodnocením examinátora – letoun / vrtulník

CAA-F-132-8 Žádost o pověření staršího examinátora hodnocením examinátora – kluzák / balón


Formuláře žádosti a zprávy

Vícepilotní letouny

Application and Report Form & MPA Training, Skill Test or Proficiency Check for ATPL, MPL and Type Ratings

CAA SFI revalidation Form: Žádost o prodloužení obnovu pověření SFI

TRI(A) revalidation Form – Žádost o prodloužení kvalifikace TRI(A)

TRI(A) renewal Form – Žádost o obnovu kvalifikace TRI(A)

CAA TRI AoC Airplane: Formulář hodnocení odborné způsobilosti TRI na letounu

CAA TRI SFI AoC FSTD: Formulář hodnocení odborné způsobilosti TRI SFI na FSTD

Jednopilotní letouny

Zkouška LAPL(A) PART-FCL

Zkouška PPL(A) PART-FCL

Zkouška CPL(A) PART-FCL

Zkouška IR(A) PART-FCL

Zkouška EIR(A) PART-FCL

Zkouška FI(A) AMC5 FCL.935

Protokol POZ FI(A) GM1 FCL.940.FI(a)(2)

Protokol – Formulář žádosti a zprávy PART-FCL

Vrtulníky

7.1 Formulář žádosti a zprávy pro zkoušku dovednosti LAPL(H) a PPL(H)

7.2 Formulář žádosti a zprávy pro zkoušku dovednosti CPL(H)

7.3 Formulář žádosti a zprávy pro zkoušku dovednosti IR(H)

7.4 Formulář žádosti a zprávy pro ATPL, MPL, typové kvalifikace, výcvik, zkoušku dovednosti a přezkoušení odborné způsobilosti

7.5 Formulář žádosti a zprávy pro hodnocení odborné způsobilosti FI(H)

7.6 Formulář prodloužení platnosti a obnovy kvalifikace FI(H)

7.7 TRI(H) revalidation Form – Žádost o prodloužení kvalifikace TRI(H)

7.8 TRI(H) renewal Form – Žádost o obnovu kvalifikace TRI(H)