Examinátoři

Sdělení pro examinátory

Prodloužení platnosti Osvědčení examinátora kluzáků


Výcvikem a zkouškami leteckého personálu v rámci výcviku jsou oprávněny schválené organizace pro výcvik. Každá výcviková organizace má schválené instruktory a examinátory pro výcvik v rámci své organizace, kteří cvičí a přezkušují uchazeče o průkaz způsobilosti. V případě pilotů u požadované zkoušky dovednosti jsou schváleni pověření examinátoři nezávisle na výcvikové organizaci. 

Práva examinátorů slouží k získávání, prodlužování a obnově jednotlivých průkazů způsobilosti a kvalifikací. Přesný rozsah práv je stanoven v jejich pověření včetně případných omezení.

Zkoušky dovednosti a přezkoušení odborné způsobilosti při letech VFR pro uchazeče, kteří nehovoří plynule česky, a hovoří anglicky, mohou provádět pouze examinátoři pověření ÚCL, kteří prokázali znalost angličtiny minimálně na úrovni 4 podle hodnotící stupnice ICAO – viz oznámení ředitele Sekce letové a provozní, stanovisko SLP-11/2008.

Seznamy examinátorů

Seznam examinátorů TRE(A), SFE(A)

Seznam senior examinátorů STRE(A)

Seznam examinátorů – jednopilotní letouny

Seznam examinátorů – vrtulníky

Seznam examinátorů – kluzáky

Seznam examinátorů – balóny


Příručky examinátora

CAA-ZLP-133 Příručka examinátora – vícepilotní letouny

CAA-ZLP-134 Příručka examinátora – jednopilotní letouny

CAA-ZLP-135 Příručka examinátora – vrtulníky

CAA-ZLP-136 Příručka examinátora – kluzáky

CAA-ZLP-137 Příručka examinátora – balóny


Postupy

CAA-ZLP-131 Standardizace examinátorů – letoun / vrtulník

CAA-ZLP-132 Standardizace examinátorů – kluzák / balón


Formuláře pro examinátory

CAA-F-131-1 Žádost o vydání / rozšíření Osvědčení examinátora – letoun / vrtulník

CAA-F-132-1 Žádost o vydání / rozšíření Osvědčení examinátora – kluzák / balón

CAA-F-131-6 Hodnocení examinátora starším examinátorem – letoun / vrtulník

CAA-F-132-6 Hodnocení examinátora starším examinátorem – kluzák / balón

CAA-F-131-8 Žádost o pověření staršího examinátora hodnocením examinátora – letoun / vrtulník

CAA-F-132-8 Žádost o pověření staršího examinátora hodnocením examinátora – kluzák / balón


Formuláře žádosti a zprávy

Vícepilotní letouny

word pdf Application and Report Form: ATPL(A), MPL, training, skill test and proficiency check for Multi-pilot aeroplanes and single pilot high-performance complex aeroplanes

word pdf Application and Report Form: Assessment of Competence TRI MPA – initial, extension for another type, LIFUS, LT

word pdf Application and Report Form: Assessment of Competence SFI MPA – initial, extension for another type

word pdf Application and Report form TRI MPA SPA revalidation

word pdf Application and Report form TRI MPA SPA renewal

word pdf Application and Report form SFI MPA SPA revalidation

word pdf Application and Report form SFI MPA SPA renewal

Hlášení examinátora – neúspěch u zkoušky

Jednopilotní letouny

word pdf SEP TMG a jednopilotní letouny s výjimkou složitých letounů s vysokou výkonností

word pdf Administrativní prodloužení SEP a TMG

LAPL(A) – formulář zkoušky

PPL(A) – formulář zkoušky

CPL(A) – formulář zkoušky

word pdf IR(A), BIR – formulář zkoušky

word pdf Vzájemné započtení vícepilotního IR na jednopilotní jednomotorové třídní / typové kvalifikace

FI IRI CRI FI+ – formulář hodnocení odborné způsobilosti

FI IRI CRI – formulář prodloužení a obnovy

word pdf Application and Report Form: Assessment of Competence SFI SPA – initial, extension for another type

word pdf Application and Report Form: Assessment of Competence STI

word pdf Application and Report form TRI MPA SPA revalidation

word pdf Application and Report form TRI MPA SPA renewal

word pdf Application and Report form SFI MPA SPA revalidation

word pdf Application and Report form SFI MPA SPA renewal

Hlášení examinátora – neúspěch u zkoušky

Vrtulníky

word pdf LAPL (H)  – formulář zkoušky 

word pdf PPL(H) – formulář zkoušky 

word pdf CPL(H) – formulář zkoušky 

word pdf IR(H) – formulář zkoušky 

word pdf FI IRI TRI FI+ – hodnocení odborné způsobilosti 

word pdf FI(H) IRI(H) – prodloužení a obnova 

word pdf TRI(H) – prodloužení a obnova 

word pdf ATPL, výcvik, zkouška dovednosti a přezkoušení odborné způsobilosti pro jednopilotní / vícepilotní vrtulníky 

ENGLISH FORMS

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Odbor způsobilosti leteckého personálu

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Odbor způsobilosti leteckého personálu