fbpx

ÚCL jako EURO úřad

Praha, červenec 2004 – Úřad pro civilní letectví úspěšně dosáhl postavení rovnoprávného partnera mezi Evropskými národními leteckými úřady vzájemně spolupracujícími v rámci Evropského úřadu pro bezpečnost v civilním letectví (EASA).


Tato skutečnost byla potvrzena dopisem výkonného ředitele EASA panem Patrickem Goudou. „Formálně žádám a opravňuji Vaši organizaci vykonávat mým jménem počínaje 1. 5. 2004 úkoly vztahující se k technickému schvalování konstrukčních organizací situovaných ve Vaší zemi“, uvedl ve svém dopise p. Goudou.

„Český Úřad pro civilní letectví se tak řadí k několika málo autorizovaným evropským leteckým úřadům EU. Současně jsou tímto vytvořeny předpoklady ke konkurenceschopnosti českých subjektů civilního letectví i po vstupu České republiky do Evropské unie,“ řekl při této příležitosti doc. Ing. Jindřich Ploch, CSc., ředitel ÚCL.