Postup při podávání a vyřizování žádostí o informace

Postup při podávání žádostí o informace se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Ze žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona.

Fyzická osoba uvede v žádosti:

 • jméno a příjmení,
 • datum narození,
 • adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště, a
 • adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště (adresou pro doručování se rozumí též datová schránka nebo e-mailová adresa).

Právnická osoba uvede v žádosti:

 • název,
 • identifikační číslo,
 • adresu sídla, a
 • adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla (adresou pro doručování se rozumí též datová schránka nebo e-mailová adresa).

Po obdržení žádosti postupuje Úřad podle § 14 odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb. následovně:

 • Úřad poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění,
 • brání-li nedostatek identifikačních údajů o žadateli v postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, vyzve Úřad žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, Úřad žádost odloží,
 • v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve Úřad žadatele ve lhůtě do 7 dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne Úřad o odmítnutí žádosti,
 • v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, Úřad žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,
 • jsou-li dány důvody pro odmítnutí žádosti podle § 15 zákona č. 106/1999 Sb., Úřad vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti

Lhůtu pro poskytnutí informace může Úřad prodloužit ze závažných důvodů, nejvýše však o deset dní. Žadatel musí být o prodloužení lhůty i o jeho důvodech vždy prokazatelně informován, a to včas před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.

Doručení žádosti o informace

Žádost o informace lze doručit jedním z následujících způsobů:

 • Ústně (osobně na sekretariátu ředitele Úřadu)
 • E-mailem na e-mailovou adresu podatelny Úřadu: podatelna@caa.cz
 • Elektronicky do datové schránky Úřadu ID: v8gaaz5
 • Poštou na adresu Úřad pro civilní letectví, K letišti 1149/23, 161 00 Praha 6

Kontaktní údaje a úřední hodiny jsou uvedeny zde. Žádost je podána dnem, kdy ji povinný subjekt obdržel.

Žádost o informace lze rovněž poslat prostřednictvím formuláře.

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

 

OvěřeníPro zaslání žádosti e-mailem, datovou schránkou, poštou nebo pro osobní podání lze použít také tento formulář.


Sazebník úhrad nákladů v souvislosti s poskytováním informací

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce pro správu a veřejnost

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce pro správu a veřejnost