Auditor kvality

  • podílí se na návrhu a implementaci systému řízení kvality na ÚCL v rámci integrovaného systému řízení;
  • zastává funkci interního auditora pro potřeby systémů řízení ÚCL;
  • koordinuje systém sledování shody v rámci ÚCL;
  • vykonává činnosti v rámci analýzy a optimalizace procesů řízení kvality;
  • podílí se na vytváření interních směrnic a norem kvality a na zajišťování jejich dodržování;
  • podporuje proces budování, udržování a rozvoje systému řízení kvality dle norem ISO nebo odvětvových standardů;
  • prosazuje a aplikuje moderní metody a nástroje systému řízení kvality;
  • během své činnosti se řídí pokyny Manažera systému řízení ÚCL;
  • v rámci integrovaného systému řízení se dle instrukcí Manažera systému řízení ÚCL podílí i na implementaci principů řízení bezpečnosti.