Ředitel sekce provozní

Ing. Vítězslav Hezký

ředitel sekce provozní

životopis

Tel.: 225 422 501
Fax: 225 422 693
E-mail: podatelna@caa.czhezky@caa.cz


V čele sekce provozní je ředitel, kterého jmenuje a odvolává ředitel ÚCL, jemuž je přímo podřízen. Ředitel řídí činnost sekce, jedná jejím jménem, stanovuje termíny plnění úkolů a odpovídá za jejich plnění. Mimo všeobecných práv a povinností plní následující další úkoly:

 • řídí a koordinuje vzájemnou spolupráci jednotlivých složek v rámci sekce a vzájemnou spolupráci s ostatními organizačními celky ÚCL;
 • po posouzení návrhu bezpečnostních doporučení, na základě stanovení příčin letecké nehody nebo incidentu, rozhoduje o realizaci příslušných opatření;
 • na základě odborného posouzení žádostí o příslušná povolení nebo osvědčení předkládá řediteli ÚCL návrhy na jejich vydání, obnovu, nebo změnu, resp. v rámci svých kompetencí přímo o jejich vydání, obnově nebo změně rozhoduje;
 • na základě odborného posouzení výsledků kontrolní činnosti v rámci státního dozoru předkládá řediteli ÚCL návrhy na změnu, pozastavení nebo odebrání příslušných osvědčení, povolení a rozhodnutí, resp. v rámci svých kompetencí přímo o změně, pozastavení nebo odebrání příslušných osvědčení, povolení a rozhodnutí rozhoduje;
 • posuzuje a schvaluje návrhy rozhodnutí ve správním řízení a vydává příslušná rozhodnutí ve správním řízení týkající se restriktivních opatření/pokut v rámci udělených oprávnění;
 • v zastoupení ředitele ÚCL řídí a organizuje strategickou úroveň ASM;
 • řídí a organizuje zpracování a monitoring výkonnostních plánů v oblasti ATM;
 • organizuje spolupráci s určenými zaměstnanci MD při tvorbě a předávání informací týkajících se regulačních standardů civilního letectví;
 • z pověření ředitele ÚCL se zúčastňuje jednání na národní a mezinárodní úrovni, zastupuje ředitele ÚCL na jednáních správní rady EASA;
 • schvaluje příslušná pověření inspektorů ÚCL v rámci kompetencí sekce;
 • schvaluje roční plány státního dozoru v rozsahu kompetencí sekce předkládané příslušnými řediteli odborů a vedoucími oddělení sekce;
 • v rozsahu působnosti sekce schvaluje a vydává příslušné postupy, směrnice, příručky a další řízenou dokumentaci, včetně jejich změn;
 • rozhoduje o efektivním využití finančních prostředků přidělených sekci dle schváleného rozpočtu a o efektivním využití materiálního a technického vybavení sekce;
 • zúčastňuje se dle vlastního uvážení provádění auditů a inspekcí v rámci státního dozoru;
 • podepisuje dokumenty, které si vyhradil k podpisu a jejichž vyřízení je v rámci působnosti jednotlivých vedoucích zaměstnanců sekce;
 • plní funkci kontaktní osoby v rámci publikace připomínek k dokumentům EASA;
 • v rozsahu pověření vydaného ředitelem ÚCL vystupuje jménem České republiky v rámci struktur mezinárodních organizací, jako například správní rada EASA, skupina MAB atd.;
 • vystupuje v pozici mluvčího ÚCL;
 • plní další úkoly dle nařízení ředitele ÚCL.
Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce pro správu a veřejnost

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce pro správu a veřejnost