Ředitelka sekce pro správu a veřejnost

JUDr. Kateřina Havlíková, LL.M.

ředitelka sekce pro správu a veřejnost

životopis

Tel.: 225 422 847
E-mail: podatelna@caa.czhavlikova@caa.cz


V čele sekce pro správu a veřejnost (SSV) stojí ředitelka sekce, která je přímo podřízena řediteli ÚCL. Ředitelka sekce řídí činnost SSV, jedná jejím jménem a odpovídá za plnění všech jejích úkolů.

Mimo všeobecných práv a povinností plní následující další úkoly:

 • řídí a odpovídá za chod sekce pro správu a veřejnost, zajišťuje chod odboru vnitřní správy a odboru služeb veřejnosti;
 • předkládá se svým stanoviskem písemné návrhy, smlouvy a podklady určené řediteli ÚCL ke schválení nebo k informaci;
 • zajišťuje rozvoj digitalizace ÚCL;
 • spolupracuje s příslušnými útvary v souvislosti s přijetím zahraničních návštěv;
 • zabezpečuje koordinaci ÚCL s orgány státní správy při zpracování krizového plánu;
 • organizuje součinnost s orgány krizového řízení zejména s LP, s. p. a ŘLP ČR, s. p. a ústředních orgánů státní správy při krizových stavech;
 • předkládá řediteli ÚCL návrhy na zajištění funkčnosti výkonu státní správy v oblasti působnosti ÚCL za krizových situací;
 • spravuje finanční prostředky na pohoštění a věcné dary svěřené řediteli sekce;
 • připravuje nezbytné podklady pro jednání ředitele ÚCL se zahraničními partnery;
 • účastní se státního dozoru;
 • zajišťuje tvorbu rozpočtu úřadu a plynulého čerpání finančních prostředků v souladu s plánem čerpání;
 • zajišťuje realizaci veřejných zakázek v rámci své působnosti;
 • zajišťuje dodržování bezpečnosti práce v rámci svého útvaru, zajišťuje dodržování služebně právních a pracovně právních předpisů a vnitřních předpisů ÚCL v rámci svého útvaru;
 • zajišťuje udržování a provoz budovy a informačních systémů – včetně plánu obnovy a financování;
 • na základě návrhu Ř/OSV pověřuje odborníky pro sestavování písemných testů a zkušebních otázek v rámci zkoušek leteckého personálu.
Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce pro správu a veřejnost

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce pro správu a veřejnost