Oddělení informatiky

Petr Švestka

vedoucí oddělení informatiky

životopis


Oddělení informatiky je podřízeno ředitelce sekce pro správu a veřejnost. V čele stojí vedoucí oddělení.

Oddělení informatiky zabezpečuje provoz informačních technologií v ÚCL. Při plnění těchto úkolů zejména:

 • zpřístupňuje uživatelům zdroje počítačové sítě ÚCL;
 • zajišťuje rozvoj, a provoz počítačové sítě ÚCL a její účelné napojení na další informační systémy (NIX, ISP, ISSP, IMIS);
 • předkládá ekonomickému útvaru včas požadavky v souvislosti s finančním pokrytím potřeb v této oblasti;
 • zajišťuje bezpečnost informačního systému ÚCL a ochranu dat v něm uchovávaných;
 • zabezpečuje provoz elektronické pošty;
 • ve spolupráci s ostatními útvary ÚCL zabezpečuje podle pokynů ředitele sekce správní a bezpečnostní v počítačové síti ÚCL agendy, související s činností ÚCL;
 • zajišťuje aktuálnost systémů právních informací v počítačové síti ÚCL;
 • zabezpečuje odbornou přípravu zaměstnanců ÚCL při praktickém využívání prostředků výpočetní techniky a poskytuje jim konzultace v průběhu jejího využívání;
 • navrhuje odboru logistiky interní a externí školení uživatelů informačního systému;
 • provádí analýzy toků informací v ÚCL a navrhuje jejich účelné řešení;
 • zajišťuje testování a zavádění prostředků výpočetní techniky a automatizace kancelářských prací do činnosti ÚCL a zabezpečuje jejich spolehlivý provoz;
 • zajišťuje údržbu a opravy výpočetní techniky;
 • zajišťuje vazby na rezortní informační systémy a systémy veřejné správy;
 • podílí se v části technické na výběrových řízeních na hardware, software a dodavatelské služby v oblasti informačních technologií;
 • technicky odpovídá za zveřejňování informací na internetových stránkách úřadu;
 • spravuje chod telefonní IP ústředny, přiděluje IP telefony včetně čísel;
 • spravuje a přiděluje mobilní telefony, vyhotovuje měsíčně výpisy jednotlivých čísel a distribuuje příslušným zaměstnancům;
 • spravuje přístupy pro klíčový depozit;
 • zajišťuje tvorbu a správu IDC zaměstnanců a obecně přístup k elektronickým zámkům v ÚCL;
 • zajišťuje provoz EZS a EPS;
 • zajišťuje veřejné zakázky v oblasti své působnosti;

dále odpovídá za:

 • zabezpečování správy sítě;
 • dohled nad diskovým prostorem;
 • antivirovou ochranu;
 • zálohování dat;
 • poštovní server, zejména antivirovou ochranu příchozí pošty;
 • registrace nových domén,
 • databázový server, zejména konfigurace připojení k serveru, zálohování dat.
Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce pro správu a veřejnost

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce pro správu a veřejnost