Oddělení ekonomické

Rosina Malá

vedoucí oddělení ekonomického

životopis


Oddělení ekonomické je součástí odboru vnitřní správy. V čele stojí vedoucí oddělení, který je podřízen, mimo agendy přímo vyhrazené řediteli ÚCL, řediteli odboru vnitřní správy. Oddělení ekonomické plní úkoly v oblasti účetnictví, správy rozpočtu a v oblasti evidence majetku:

 • vedení účetnictví, koordinace účtování o stavu, pohybu a rozdílu majetku a závazků, o nákladech a výdajích, o výnosech a příjmech, včetně sestavování účetní uzávěrky;
 • stanovování metodiky účetnictví, způsobu oceňování, postupů účtování, uspořádání položek účetní závěrky a jejich obsahového vymezení a postupů pro provedení účetní závěrky v účetnictví;
 • nastavování a sledování čerpání rozpočtu;
 • zadávání údajů v rámci účetních záznamů sestavovaných a předávaných účetní jednotkou do Centrálního systému účetních informací státu pro účely monitorování a řízení veřejných financí a pro účely sestavování účetních výkazů za Českou republiku například sestavování Pomocného analytického přehledu;
 • zajištění a metodické vedení tuzemské pokladny a valutových pokladen úřadu;
 • zajištění nastavení účetního systému;
 • předávání účetních záznamů do centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS);
 • zpracovávání čtvrtletních a ročních komentářů k výsledkům hospodaření účetní jednotky a zpracování výkaznictví;
 • komplexní zajišťování správy majetku organizace;
 • zajišťování zpracování účetních a statistických výkazů;
 • zajišťování a zpracování dokumentace pro informační systém programového financování EDS/SMVS;
 • zajišťování tvorby a aktualizace vnitřních předpisů v oblasti ekonomické;
 • zajišťování činností spojených s povinnostmi správce rozpočtu ve smyslu zákona č.320/2001 Sb. o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů;
 • zajišťování evidence správních poplatků.
Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce pro správu a veřejnost

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce pro správu a veřejnost