Ředitel sekce letové

Ing. Pavel Matoušek

ředitel sekce letové

životopis

Tel.: 225 421 709
E-mail: podatelna@caa.czmatousek@caa.cz


V čele sekce letové je ředitel, kterého jmenuje a odvolává ředitel ÚCL, jemuž je přímo podřízen. Ředitel řídí činnost sekce, jedná jejím jménem a odpovídá za plnění všech jejích úkolů. Mimo všeobecných práv a povinností plní následující další úkoly:

 • vyřizuje administrativní záležitosti přidělené mu ředitelem ÚCL;
 • řídí a koordinuje vzájemnou spolupráci odborů v rámci sekce a vzájemnou spolupráci jednotlivých odborů sekce s ostatními organizačními celky ÚCL;
 • vydává Osvědčení způsobilosti pro činnost schválených organizací pro výcvik (ATO), organizací pro výcvik techniků údržby na základě odborného posouzení žádostí o jeho vydání, obnovu nebo změnu;
 • na základě odborného posouzení výsledků kontrolní činnosti v rámci dozoru nad držiteli Osvědčení způsobilosti pro činnost ATO, organizací pro výcvik techniků údržby, rozhoduje o odebrání, pozastavení nebo změně Osvědčení způsobilosti;
 • předkládá řediteli ÚCL návrhy na vydání nebo obnovu Pověření pro výkon činnosti AMC a na základě výsledků kontrolní činnosti v rámci státního dozoru předkládá návrhy na jeho odebrání, pozastavení nebo změnu;
 • předává řediteli SP závěry odborného posouzení týkající se žádostí o vydání, obnovu nebo změnu Osvědčení leteckého provozovatele z pohledu sekce;
 • předkládá řediteli SP návrhy na odebrání, pozastavení nebo změnu Osvědčení leteckého provozovatele z pohledu sekce;
 • předává řediteli SP vyhodnocení žádostí / oznámení o nájmech / pronájmech letadel mezi českými provozovateli a provozovateli ČS EU, nebo provozovateli třetích zemí;
 • předává řediteli SP závěry odborného posouzení prohlášení provozovatelů a žádostí o SPO a  SPA;
 • předává řediteli SP závěry odborného posouzení žádostí o vydání, prodloužení nebo změnu povolení pro leteckou činnost pro vlastní potřebu a letecké práce;
 • předkládá řediteli SP návrhy na změnu, pozastavení nebo odejmutí povolení provozování leteckých prací nebo letecké činnosti pro vlastní potřebu, je-li nutné;
 • na základě odborného posouzení útvarů SL uděluje výjimky a odchylky ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008, čl. 14.4, 14.6 a 14.7;
 • schvaluje alternativní způsob průkazu;
 • podepisuje písemnosti v souladu s podpisovým řádem ÚCL;
 • podepisuje dokumenty, které si vyhradil k podpisu a jejichž vyřízení je v rámci působnosti jednotlivých ředitelů odborů;
 • zúčastňuje se dle vlastního uvážení provádění auditů a inspekcí v rámci státního dozoru;
 • z pověření ředitele ÚCL se zúčastňuje jednání na národní a mezinárodní úrovni;
 • organizuje a řídí realizaci nápravných opatření, vyplývajících ze závěrečných zpráv šetření LN a vážných incidentů, které spadají do kompetence sekce;
 • vydává rozhodnutí ve správním řízení v rámci sekce;
 • v rozsahu působnost sekce vydává příslušné směrnice (postupy) a příručky inspektora pro provádění státního dozoru, příkazy a pokyny ředitele sekce a jejich změny;
 • plní další úkoly dle nařízení ředitele ÚCL.
Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce správní a bezpečnostní

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce správní a bezpečnostní