Povolení k letu (PtF)

Povolení k letu musí být vydána letadlům, která nesplňují nebo u kterých nebylo prokázáno, že splňují, použitelné požadavky na letovou způsobilost, ale jsou způsobilá k bezpečnému letu za přesně stanovených podmínek (viz Nařízení Komise  (EU) č. 748/2012, Hlava P).

Před vydáním PtF musí být schváleny letové podmínky.

Vydané PtF musí obsahovat odkaz na schválené letové podmínky.

V situacích, které nemají vliv na bezpečnost typového návrhu, schvaluje letové podmínky a vydává Povolení k letu ÚCL nebo oprávněná organizace DOA nebo POA.

V ostatních případech vydává Povolení k letu ÚCL na základě podkladů schválených EASA, popř. oprávněnou organizací DOA.

Povolení k letu může být vydáno také patřičně oprávněnou organizací CAMO, a to pro konkrétní letadlo, pro které je organizace oprávněna vydat ARC, když CAMO potvrdí soulad se schválenými letovými podmínkami (tento postup musí být uveden a schválen ve výkladu organizace).

Vydávání Povolení k letu pro účely letových zkoušek nově vyrobených sériových letadel v ČR je řešeno směrnicí ÚCL-ST-082-n/05.

Žádosti související se schválením letových podmínek a s vydáním PtF musí být podány v dostatečném předstihu (je‑li to možné).

Žádosti:

  • EASA Form 37 Žádost o schválení letových podmínek pro povolení k letu (CAA/F‑ST‑135-n/07)
  • EASA Form 18B Letové podmínky pro povolení k letu – schvalovací formulář (CAA/F‑133-n/07)
  • EASA Form 21 Žádost o povolení k letu dle Části 21 (CAA/F-ST-132-n/07)
  • Ostatní žádosti jsou k dispozici na stránkách EASA

ÚCL schvaluje letové podmínky a vydává PtF po zaplacení příslušného správního poplatku v souladu se Zákonem č.634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění (položka 55f. a 55g.).  Bližší informace jsou uvedeny na webových stránkách https://www.caa.cz/urad-pro-civilni-letectvi/uredni-deska-ucl/spravni-poplatky-za-ukony-provadene-uradem-pro-civilni-letectvi/

Povolení k letu se vydává na formuláři EASA Form 20a nebo 20b.

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce technická

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce technická