Zajímám se o závodění s dronem a/nebo létání s dronem pomocí brýlí (FPV) ve „specifické“ kategorii

Je přípustné, aby byli ve „specifické“ kategorii přítomni diváci?

Je-li akce organizována klubem nebo sdružením, který/které získal/získalo oprávnění k provozu od národního leteckého úřadu, nebo organizátor získal oprávnění k provozu pro provoz ve „specifické“ kategorii, je přítomnost diváků povolena.

Je létání s brýlemi (FPV = first person view) ve „specifické“ kategorii schváleno?

Nařízení vám umožňuje létat s dronem bez udržování přímého očního kontaktu s dronem, pokud máte vedle sebe osobu, pozorovatele UA, udržující přímý oční kontakt s dronem, sledující vzdušný prostor, aby bylo jisté, že neohrožujete další strany (např. letadla, stavby nebo osoby). Pozorovatelé UA musí být vedle vás, tak aby s vámi mohli okamžitě komunikovat v případě, že uvidí překážku, a […]

Jaké oprávnění potřebuji?

Běžně jsou závody dronů organizovány kluby a sdruženími. V takových případech bude možné žádat o příslušné oprávnění k provozu u svých národních leteckých úřadů v souladu s Článkem 16 nařízení (EU) 2019/947, který se rovněž vztahuje na organizaci těchto akcí. Pokud jsou zde diváci, provoz spadá do „specifické“ kategorie provozu a je třeba zažádat o oprávnění […]