Pochopení „specifické“ kategorie

Jak určím, zda spadám do „specifické“ kategorie?

Dron je možné provozovat ve „specifické“ nebo „certifikované“ kategorii, pokud nesplňuje požadavky stanovené pro otevřenou kategorii. Viz FAQ – Jak určím, zda spadám do „otevřené“ kategorie? Regulatorní odkaz: Článek 4 a Článek 20 nařízení (EU) 2019/947; Příloha, Část A a Článek 5 odst. 1 nařízení (EU) 2019/947, Části 1 až 5 Přílohy nařízení (EU) 2019/945.