Chtěl bych vědět o osvědčení provozovatele lehkých UAS (LUC)

Jaká je platnost LUC?

Platnost LUC je neomezená, dokud organizace splňuje požadavky LUC. LUC může být zrušeno nebo se ho může držitel vzdát. Regulatorní odkaz: UAS.LUC.080 nařízení (EU) 2019/947.

Musím před létáním s dronem získat oprávnění? (LUC)

To závisí na právech udělených národním leteckým úřadem. Regulatorní odkaz: Článek 5 nařízení (EU) 2019/947.

Kdo může požádat o LUC?

Abyste mohli žádat o LUC, musíte být organizace (právnická osoba), nicméně některé činnosti mohou být zajišťovány subdodavatelsky. Regulatorní odkaz: UAS.LUC.010.

Co je to LUC?

Osvědčení provozovatele lehkých UAS (LUC) je osvědčení o schválení organizace. Po dosažení jisté provozní praxe v rámci regulačního rámce EU mohou provozovatelé dronů požádat příslušný národní letecký úřad státu zápisu do rejstříku (registrace), aby jejich organizace byla posouzena, s cílem prokázat, že jsou schopni sami posuzovat riziko provozu. Požadavky, které mají provozovatelé dronů prokázat, jsou definovány v […]