Bezpilotní letadla

Jak je to aktuálně s pojištěním odpovědnosti?

Informace týkající se pojištění odpovědnosti za škody z provozu bezpilotního systému naleznete na stránce https://www.caa.cz/provoz/bezpilotni-letadla/pojisteni-odpovednosti/.

Jaké doklady jsou potřeba k provozu UAS v obci?

Co se týče reálných možností provozu v zastavěném území obce a dokladů, které má mít provozovatel k dispozici, zde je situace následující: K provozu v tzv. „otevřené“ kategorii provozu by měl provozovatel UAS předložit: registraci provozovatele (dokument, kterým Úřad vydal unikátní kód provozovatele UAS, resp. unikátní kód provozovatele samotný (ve tvaru CZE87astrdge12k8); doklad o absolvování online výcviku dálkově řídícího […]

Nedaří se mi zaregistrovat, jak mám dále postupovat?

Pokud Váš proces registrace provozovatele nebo pilota i po úspěšném absolvování testu teoretických znalostí neproběhne v pořádku, není Vám doručen doklad o registraci provozovatele nebo absolvování výcviku, údaje uvedené v dokladech jsou nesprávné nebo se při registraci setkáte s jinými problémy, kontaktujte prosím Úřad pro civilní letectví e-mailem na adrese podatelna@caa.cz s uvedením Vašich kontaktních […]

Jak bude po 31.12.2020 probíhat provoz v klubech a sdruženích leteckých modelářů?

Provoz v rámci klubů a sdružení leteckých modelářů

Kde zjistím, jakou třídu letadla mám?

Informace o třídách bezpilotních letadel podle nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/945 v platném znění (jedná se o třídy C0, C1, C2, C3 a C4, případně další) v tuto chvíli není pro provedení registrace provozovatele a pilota a absolvování testu podstatná, neboť bezpilotní letadla s vyznačením třídy v tuto chvíli na trhu EU nejsou. Jakmile se situace změní, bude […]

Jak mám označit svoje bezpilotní letadlo, příp. letadla?

Podmínky uvádění registračních informací jsou uvedeny v AMC1 Článku 14(8) rozhodnutí 2019/021/R. Pokud je provozovatel UAS vlastníkem bezpilotního systému (UAS), měl by na bezpilotní letadlo (UA) uvést registrační číslo (poznávací značku), které získal na konci procesu registrace (zápisu do rejstříku), takovým způsobem, aby byla tato informace čitelná přinejmenším, je-li UA na zemi, bez potřeby jakéhokoli jiného […]

Jak dlouho platí moje osvědčení?

Online teoretická způsobilost dálkově řídícího pilota podkategorií A1 a A3 je pět let, od data úspěšného provedení registrace.

Jsem zároveň pilotem i provozovatelem, jak se mám registrovat?

V případech, kdy je pilot zároveň provozovatelem bezpilotního systému, provede registraci pilota i provozovatele.

Neuspěl jsem v testu, jak mám dále postupovat?

V případně neúspěšného absolvování testu je možné test znovu opakovat. V případě druhého neúspěšného pokusu je třeba provést registraci pilota znovu; možnost absolvovat test se tak obnoví.