Drony bez štítku s označením třídy ve „specifické“ kategorii provozu

Potřebuji ve „specifické“ kategorii provozu pořád výcvik, i když jsem létal s dronem, než začala tato pravidla platit?

Jakákoli osvědčení způsobilosti dálkově řídícího pilota vydaná národním leteckým úřadem budou platit maximálně do limitního termínu daného nařízením (EU) 2019/947, konkrétně do 1. ledna 2022, do kterého musí být vaše národní osvědčení převedena na nová, která plně odpovídají uvedenému nařízení. Platnost všech národních povolení, vydaných Úřadem pro civilní letectví, končí nejpozději k datu 1. ledna 2022. […]

Spadám do „specifické“ kategorie provozu. Budu moci létat se svým starým dronem po 31. prosinci 2020?

Drony ve „specifické“ kategorii nemusí mít štítek s označením třídy (s výjimkou provozu podle standardního scénáře).