Změna údajů zapisovaných do leteckého rejstříku – vlastník se mění, provozovatel zůstává stejný

Pokud se pro podání nevyužije portál ÚCL, pak se použijí společně formuláře č. CAA-F-ZLP-019-0-22 + formulář č. CAA-F-ZLP-020-0-22.

V ideálním případě podávají všichni, jichž se zapisované změny týkají (různé kombinace původní vlastník, nový vlastník, původní provozovatel, nový provozovatel).

Rozhodující je vyznačení požadované změny v rámci on-line podání nebo ve formuláři č. CAA-F-ZLP-019-0-22.

 • Pokud se vlastník mění a provozovatel zůstává, v části „POŽADOVANÉ ZMĚNY“ formuláře č. CAA-F-ZLP-019-0-22 se zaškrtne pouze změna vlastníka
 • Žádost podává v tomto případě provozovatel, který se z pozice žadatele označí jako „provozovatel“
 • Dalším účastníkem řízení je původní vlastník, který se z pozice žadatele označí jako „původní“ „vlastník“
 • Dalším účastníkem řízení je nový vlastník, který se z pozice žadatele označí jako „nový“ „vlastník“
 • Nezáleží na tom, v jakém pořadí se žadatelé uvedou, a kdo je uvedený přímo ve formuláři CAA-F-ZLP-019-0-22 a kdo v příloze formulář č. CAA-F-ZLP-020-0-22, důležité je, zda se jedná o společné podání všech účastníků řízení či nikoliv, což má vliv na další průběh správního řízení
 • Nový vlastník dále potvrdí  „SOUHLAS A PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA“ na formuláři č. CAA-F-ZLP-019-0-22
 • Provozovatel dále potvrdí „PROHLÁŠENÍ PROVOZOVATELE“ na formuláři č. CAA-F-ZLP-019-0-22
 • Obvyklé přílohy k žádosti:
  • doklad totožnosti/výpis z obchodního rejstříku v případě zahraničních subjektů
  • kupní smlouva (Bill of Sale)
  • provozní smlouva, pokud provozovatel nebude shodný s novým vlastníkem
  • pojistka (pokud nový zápis není bez provozovatele)
  • správní poplatek
Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Odbor způsobilosti leteckého personálu

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Odbor způsobilosti leteckého personálu