Provoz odpovídače sekundárního radaru

Letadlové adresy pro bezpilotní letadla

Počínaje datem 31.12.2020 se v oblasti bezpilotních systémů a jejich provozu uplatňuje přímo použitelné prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/947 v platném znění (pro bližší informace k problematice viz https://www.caa.cz/provoz/bezpilotni-letadla/). Ke změně dochází mj. i u evidence bezpilotních letadel – podle evropského rámce vedou státy pouze rejstřík provozovatelů a evidenci pilotů, nikoliv však rejstřík bezpilotních letadel. Jistou výjimkou je provoz tzv. „certifikované“ kategorie bezpilotních letadel, kde se předpokládá stejný postup jako v případě klasických letadel s pilotem na palubě.

Většina provozu bezpilotních letadel spadá do tzv. „otevřené“ kategorie provozu, kde se zástavba odpovídače sekundárního radaru vzhledem k provozu v této kategorii nepředpokládá. Požadavek na provoz s odpovídačem sekundárního radaru a přidělení letadlové adresy se může vyskytnout u tzv. „specifické“ kategorie provozu, tj. provozu s oprávněním k provozu vydaným Úřadem pro civilní letectví.

V tom případě musí být dané bezpilotní letadlo zapsáno do Leteckého rejstříku České republiky (dále jen „letecký rejstřík“) na základě žádosti registrovaného provozovatele s příslušným oprávněním k provozu ve „specifické“ kategorii provozu. Při zápisu do leteckého rejstříku mu bude současně přidělena poznávací značka a letadlová adresa, viz §§ 4 až 6 a §§ 17a až 17d zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví , ve znění pozdějších předpisů.

Poplatek za zápis letadla do leteckého rejstříku a přidělení poznávací značky: 3.000,- Kč dle položky 48a sazebníku zákona o správních poplatcích č. 634/2004 Sb., v platném znění.

Poplatek za přidělení letadlové adresy: 500,- Kč dle položky 48i zákona o správních poplatcích č. 634/2004 Sb., v platném znění.

Formuláře ke stažení pro podání datovou schránkou, osobně nebo e-mailem (elektronicky podepsané):

  • poznávací značku přiděluje vždy ÚCL
  • pro podání žádostí o zápis do leteckého rejstříku a přidělení letadlové adresy bezpilotnímu letadlu nelze využít portál ÚCL

Žádost o zápis letadla do leteckého rejstříku
Žádost o přidělení letadlové adresy bezpilotnímu letadlu

Jakým způsobem podat žádost na letecký rejstřík – obecné informace

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce provozní

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce provozní