Upozornění na vážné incidenty způsobené nesprávným použitím padákové techniky

V poslední době došlo v provozu k několika případům aktivace zabezpečovacích přístrojů, které nebyly používány v souladu s nastavením Student. Uživatelé překročili ve výšce pod 300 m nad terénem svými řídícími manévry pádovou rychlost danou nastavením Student, a tím došlo k jeho aktivaci a následně i otevření záložního padáku do plně funkčního hlavního padáku:

  • je nutno si uvědomit, že i vrchlík velikosti 250 čtverečních stop může agresivnějším řízením běžně dosáhnout pádovou rychlost vyšší, než je aktivační rychlost nastavení Student!,
  • parašutisti jsou povinni znát parametry techniky, kterou používají, např. při nastavení zabezpečovacího přístroje v režimu Student nebo Expert výšku a pádovou rychlost, při níž dochází k aktivaci přístroje,
  • instruktoři jsou povinni seznámit parašutistu s technikou, kterou mu zapůjčují (typy padáků, jejich plochy, nastavení zabezpečovacího přístroje),
  • pokud používají  parašutisté zabezpečovací přístroj v nastavení Student, musí  provádět ve výšce pod 300m nad terénem pouze ploché zatáčky! 
Praha, 20.5.2016

Oddělení parašutismu ÚCL

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Odbor provozu letadel

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Odbor provozu letadel