Další připravované kroky

Podle Článku 23, odst. 3 prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/947 ze dne 24. května 2019 o pravidlech a postupech pro provoz bezpilotních letadel, v platném znění, by měly být informace o zeměpisných zónách pro bezpilotní systémy, včetně doby jejich platnosti, zveřejněny ve společném jednotném digitálním formátu počínaje datem 1. ledna 2022. Ačkoliv k realizaci opatření v uvedeném termínu nebyly splněny nezbytné předpoklady, realizace v podmínkách České republiky probíhá, ovšem postupně, po krocích, o kterých Vás prostřednictvím těchto stránek budeme informovat.

Předpokládá se, že v této souvislosti dojde k územnímu zpřesnění, resp. ke konkretizaci územní ochrany tak, aby se jednalo o skutečně praktický a efektivní nástroj; předmětné opatření je tak třeba vnímat jako opatření přechodné, nikoliv dlouhodobé nebo dokonce trvalé. 

Dále se předpokládá,  že rozsah územní ochrany se bude v dalších fázích implementace evropského regulačního rámce upravovat zejména s ohledem na další vývoj tohoto rámce, vývoj dostupných technologií nebo zkušenosti s provozní praxí.

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce provozní

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce provozní