Bližší informace k ochranným pásmům letišť

Ochrannými pásmy letišť jsou pro zjednodušení a výhradně pro účely opatření obecné povahy, kterým se zřizuje omezený prostor LKR10 – UAS, a pro účely Doplňku X Předpisu L 2, Pravidla létání, myšlena pouze Ochranná pásma s výškovým omezením staveb, jež jsou obecně definována ust. 11.1.4, Předpisu L 14 (názorně viz Obr. 1 a 2 níže).

Obecně existuje ochranných pásem letišť celá řada (podrobněji viz Hlava 11, Předpisu L 14), ale jejich aplikace na provoz bezpilotních systémů (včetně modelů letadel) se jeví jako neúčelná. Ochranná pásma (OP) jako taková jsou obecně upravena dle § 37 leteckého zákona.

Pojem „ochranná pásma letišť“ se výhradně dotýká provozovatelů bezpilotních letadel (včetně modelů letadel) s maximální vzletovou hmotností do 0,91 kg, kdy je prostřednictvím platného předpisového rámce umožněno provozovat letadla předmětné kategorie i ve vzdálenosti menší než 5,5 km od letiště (myšleno od vztažného bodu letiště) bez nutnosti koordinace provozu, avšak právě mimo ochranné pásmo daného letiště. Ochranná pásma letišť tvoří vertikálně-horizontální hranici vzdálenosti od letiště a výšky nad zemí. V ostatních případech je výška letu omezena na 100 m nad zemským povrchem (blíže viz znění souvisejících ustanovení výše uvedeného opatření obecné povahy nebo Doplňku X leteckého předpisu L2, Pravidla létání).

Pro informace o vymezení ochranných pásem s výškovým omezením staveb (dle výše uvedeného označených obecně jako ochranná pásma letišť) je možné se obrátit na Úřad pro civilní letectví, na provozovatele příslušného letiště, příp. na místní úřady územního plánování.

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce provozní

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce provozní