fbpx

FAQ – často kladené dotazy

Bezpilotní letadla

V případně neúspěšného absolvování testu je možné test znovu opakovat. V případě druhého neúspěšného pokusu je třeba provést registraci pilota znovu; možnost absolvovat test se tak obnoví.

V případech, kdy je pilot zároveň provozovatelem bezpilotního systému, provede registraci pilota i provozovatele.

Online teoretická způsobilost dálkově řídícího pilota podkategorií A1 a A3 je pět let, samozřejmě počínaje datem zavedení regulačního rámce EU, tedy od 31. 12. 2020 dále.

Podmínky uvádění registračních informací jsou uvedeny v AMC1 Článku 14(8) rozhodnutí 2019/021/R.

Pokud je provozovatel UAS vlastníkem bezpilotního systému (UAS), měl by na bezpilotní letadlo (UA) uvést registrační číslo (poznávací značku), které získal na konci procesu registrace (zápisu do rejstříku), takovým způsobem, aby byla tato informace čitelná přinejmenším, je-li UA na zemi, bez potřeby jakéhokoli jiného zařízení, než jsou dioptrické brýle nebo kontaktní čočky. Může se použít QR kód (quick response code). Pokud rozměry UA nedovolují, aby byla značka uvedena viditelným způsobem na trupu, nebo UA představuje reálné letadlo, kdy by připevnění značení na UA zkazilo realističnost zpodobnění, je přijatelné označení uvnitř prostoru baterie, je-li tento prostor přístupný.

Pokud provozovatel využívá UAS, jehož vlastníkem je třetí strana, měl by provozovatel UAS, který toto UAS provozuje:

  1. zaregistrovat sám sebe;
  2. uvést na UA svou poznávací značku; a
  3. nahrát svou poznávací značku do identifikačního e-systému, pokud je jím UA vybaveno.

Informace o třídách bezpilotních letadel podle nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/945 v platném znění (jedná se o třídy C0, C1, C2, C3 a C4, případně další) v tuto chvíli není pro provedení registrace provozovatele a pilota a absolvování testu podstatná, neboť bezpilotní letadla s vyznačením třídy v tuto chvíli na trhu EU nejsou. Jakmile se situace změní, bude příslušně reagovat i další vývoj systému registrace provozovatelů a pilotů.

Load More