Provoz

28. 5. 2024

Uveřejnění formuláře – Žádost o povolení k letu v nižší výšce než  je stanovena ustanovením SERA.5005(f)

Sekce letová, odbor provozu letadel uveřejňuje formulář žádosti o povolení k letu v nižší výšce než  je stanovena ustanovením SERA.5005 (f), který je určený pro provozovatele SPO. Formulář naleznete na stránce – Zvláštní provoz (SPO) dle pravidel EU nebo Formuláře sekce letové.

17. 5. 2024

PARAŠUTISMUS: Nový termín školení pro získání průkazu uživatele sportovního padáku kategorie A

Sekce letová vyhlašuje nový termín školení pro získání průkazu uživatele sportovního padáku kategorie A. Termín a další informace k samotnému školení naleznete na stránce – Parašutismus\Důležité provozní informace.

6. 5. 2024

Uveřejnění Informačního věstníku č. 03/2024 (hlášení událostí nesplnění kritérií stabilizovaného přiblížení)

Sekce letová uveřejňuje Informační věstník č. 03/2024, který obsahuje upozornění na povinnost podávat povinné hlášení ve smyslu prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/1018 ze dne 29. června 2015, kterým se stanoví seznam klasifikovaných událostí v civilním letectví, které podléhají povinnému hlášení, v případech nesplnění kritérií stabilizovaného přiblížení. Dokument naleznete na stránce – Informační věstníky.

12. 4. 2024

Uveřejnění informačního věstníku č. 02/2024 (GPS jamming / spoofing)

V souvislosti se zvýšeným počtem hlášení o rušení signálu GPS blokováním frekvence nebo falešným signálem(GPS jamming / spoofing) připravila Sekce letová informační věstník k této problematice. Dokument naleznete na stránce – Informační věstníky.

10. 4. 2024

Uveřejnění žádosti o přidělení identifikačního čísla (IČ) pro výkonné letce

Sekce letová uveřejňuje žádosti o přidělení identifikačního čísla (IČ) pro výkonné letce na základě § 18 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví. Formuláře žádosti naleznete na stránce Formuláře sekce letové\Letecký personál.

9. 4. 2024

Uveřejnění změny č. 3 směrnice CAA-SL-037-n-14 (SPA NVIS)

Sekce letová uveřejňuje změnu č. 3 směrnice CAA-SL-037-n-14 postupy pro udělení/změnu schválení SPA NVIS. Účinnost této změny je od 15. 4. 2024. Společně se změnou směrnice uveřejňujeme též žádost o schválení v novém formátu. Aktuální dokumenty naleznete na stránce – Postupy pro udělení/změnu schválení.

4. 4. 2024

Nový způsob podání prohlášení provozovatelů letadel

Sekce letová přechází na nový způsob podání prohlášení dle nařízení EU, kterým provozovatelé letadel oznamují ÚCL svou činnost – NCC, SPO, obchodní provoz balonů/kluzáků. Nově budou nová a změněná stávající prohlášení podávána provozovatelem pouze elektronicky a ÚCL je po jejich posouzení elektronicky potvrdí a odešle zpět provozovatelům. Podrobné pokyny pro podání a vyplnění prohlášení jsou […]

27. 3. 2024

!!! PŘIPOMENUTÍ – POVINNOST REGISTRACE POLOHOVÝCH MAJÁKŮ NEHODY (ELT) !!!

V souvislosti s opakujícími se událostmi ohledně registrace polohových majáků nehody (ELT) připomíná ÚCL provozovatelům/vlastníkům letadel povinnost registrovat ELT a oznámit jakékoliv změny informací, které se týkají ELT, provozovatele/vlastníka letadla nebo letadla, pokud je letadlo ELT vybaveno. Na stránce Praktické informace – provoz letadel naleznete podrobné informace k této problematice, včetně registračních formulářů a odkazu […]

20. 3. 2024

Uveřejnění 4. vydání Předpisu V-PARA-2

Úřad pro civilní letectví, Sekce letová uveřejňuje 4. vydání Předpisu V-PARA-2. Účinnost tohoto vydání je od 1. 4. 2024. Veškeré změny od původního vydání jsou provedeny textem modré barvy. Dokument naleznete na stránce – Parašutismus\Parašutistické předpisy.

12. 3. 2024

Uveřejnění směrnice CAA-SL-063-n-24 (Udělení/změna schválení SPA-PBN (RNP AR APCH))

Sekce letová uveřejňuje směrnici CAA-SL-063-n-24, kterou se stanovují postupy pro udělení/změnu schválení SPA-PBN (RNP AR APCH) dle nařízení (EU) č. 965/2012. Směrnici, včetně souvisejících příloha naleznete na stránce – Postupy pro udělení/změnu schválení. Účinnost je od 8. 3. 2024.

Další stránka »