Provoz

1. 12. 2022

Uveřejnění změny č. 6 Podmínek pro provádění seznamovacích letů (CAA-SL-102-n-16)

Odbor provozu letadel uveřejňuje změnu č. 6 Podmínek pro provádění seznamovacích letů (CAA-SL-102-n-16). Změny se týkají zavedení systému hlášení letových hodin pro seznamovací lety z důvodu prokázání okrajové činnosti a zrušení požadavku na publikování navigační výstrahy v ust. 3.3.1.3, písm. d) pro provoz vrtulníků. Účinnost změny č. 6 je od 1. 12. 2022. Aktuální znění […]

4. 11. 2022

Uveřejnění EASA SIB 2022-09

Úřad pro civilní letectví upozorňuje, že agentura EASA uveřejnila dne 3. 11. 2022 Safety Information Bulletin (SIB) 2022-09 “Re‐entry into Earth’s Atmosphere of Space Debris of Rocket Long March 5B (CZ‐5B)”, který naleznete níže: EASA SIB 2022-09

3. 11. 2022

Uveřejnění změny č. 3 směrnice CAA-SL-13a-n-14 (Schválení programů pro výcvik a přezkoušení) a změny č. 4 směrnice CAA-SL-13a-n-14 (Schválení používání FSTD)

Odbor provozu letadel, Sekce letové uveřejňuje změny směrnic CAA-SL-13a a CAA-SL-13b. Účinnost změn je od 1. 11. 2022. Aktuální postupy naleznete na stránce – Postupy pro udělení/změnu schválení.

3. 11. 2022

Uveřejnění směrnice CAA-SL-100-n-22 – Postupy pro získání a prodloužení oprávnění PAR(A/H/B) a přijatelné způsoby průkazu ÚCL pro vytvoření programů a osnov výcviku a přezkoušení pro letecké práce/zvláštní provoz a hašení požárů (FFF)

V návaznosti na změnu č. 11/ČR předpisu L 2 uveřejňuje Odbor provozu letadel, Sekce letové směrnici CAA-SL-100-n-22. Uvedenou směrnicí se nahrazuje směrnice CAA-SLP-100-n-13 (Postupy pro získání a prodloužení oprávnění PAR, WRK, FFF a TST (jen provozní). Účinnost směrnice je od 3. 11. 2022. Dokument, včetně přechodových opatření naleznete na stránce – Letecké práce.

1. 11. 2022

Uveřejnění informačního věstníku č. 05/2022 – výcvik pro oblast přepravy nebezpečného zboží

Odbor provozu letadel uveřejňuje Informační věstník č. 05/2022 – Informace k nově zaváděnému výcviku nebezpečného zboží „Competency-based Training and Assessment“ platného od 1. 1. 2023. Dokument naleznete na stránce – Informační věstníky.

31. 10. 2022

Změny postupů pro vydání / změnu AOC a provozní specifikaci k AOC

Odbor provozu letadel, Sekce letové uveřejňuje změny postupů pro vydání / změnu AOC a PS k AOC. Změny se týkají – Žádosti o vydání AOC (Příloha 1 ke Směrnici CAA-SL-030), Seznamu kontrolních úkonů k provozní příručce (Příloha 2 ke Směrnici CAA-SL-030), Směrnice CAA-SL-043-n-14 (Změna č. 6) a Žádosti o změnu AOC / PS k AOC […]

19. 10. 2022

Dotazník ICAO – přechod z magnetického na zeměpisný sever

Vážení poskytovatelé služeb, rádi bychom Vás požádali o vyplnění níže uvedeného dotazníku ICAO, který se týká přechodu z magnetického na zeměpisný sever v rámci letecké navigace. Dotazník, který je určen provozovatelům letadel, letišť, poskytovatelům ANS a ATC, výrobcům letecké techniky, tvůrcům letových postupů, apod., vyplňujte online formou nejpozději do 30. 10. 2022. Děkujeme vám za […]

12. 10. 2022

Uveřejnění EASA SIB 2022-08

Agentura EASA uveřejnila dne 12. 10. 2022 Safety Information Bulletin (SIB) č. 2022-08 – Mitigation of Flight Deck Fires Originating from Lithium Batteries that are not Part of the Aircraft Design. Uvedený SIB naleznete na stránce – Praktické informace – provoz letadel.

10. 10. 2022

Odložení platnosti požadavků nařízení (EU) 2021/2237 (Provoz za každého počasí – AWO) a nařízení (EU) 2021/1296 (Plánování paliva/energie), kterými se mění nařízení (EU) č. 965/2012 – Provoz CAT, NCC a SPO

Na základě vývoje ohledně možnosti odložení výše uvedených požadavků změn nařízení (EU) č. 965/2012, uveřejňuje Odbor provozu letadel, Sekce letové Revizi 2 Informačního věstníku č. 02/2022 a dále rozhodnutí o výjimkách dle čl. 71(1) nařízení (EU) 2018/1139. Více informací naleznete v uvedeném věstníku a rozhodnutí o výjimkách pak na stránce – Praktické informace – provoz […]

22. 9. 2022

Seminář pro provozovatele SPO

Odbor provozu letadel pořádá dne 19. 10. 2022 seminář pro provozovatele zvláštního provozu se zaměřením na – 1) Požadavky pro provozovatele SPO a 2) Kontroly provozovatelů SPO ze strany ÚCL s důrazem na problematické body těchto kontrol.

Další stránka »