Provoz

30. 6. 2022

Uveřejnění změny č. 4 směrnice CAA-SL-014-n-14 (Zásady určování množství paliva)

V návaznosti na Informační věstník č. 01/2022 uveřejňuje Odbor provozu letadel, Sekce letové změnu č. 4 Směrnice CAA-SL-014-n-14. Účinnost směrnice je od 30. 10. 2022. Změnu naleznete na stránce – Postupy pro udělení / změnu schválení.

29. 6. 2022

Uveřejnění změny č. 3 Podmínek pro pořádání leteckých veřejných vystoupení (CAA-SL-101-n-16)

Odbor provozu letadel, Sekce letové uveřejňuje změnu č. 3 Podmínek pro pořádání leteckých veřejných vystoupení (CAA-SL-101-n-16). Změny jsou označeny svislou čarou. Účinnost změny č. 3 je od 30. 6. 2022. Aktuální znění naleznete na stránce – Letecká veřejná vystoupení.

21. 6. 2022

Uveřejnění Informačního věstníku č. 01/2022

Odbor provozu letadel uveřejňuje Informační věstník č. 01/2022 – Informace k implementaci prováděcího nařízení Komise (EU) č. 2021/1296 ze dne 4. srpna 2021, kterým se mění a opravuje nařízení Komise (EU) č. 965/2012, pokud jde o požadavky na plánování paliva/energie a hospodaření s palivem/energií platných k 30. 10. 2022. Uvedený věstník se vztahuje na provozovatele CAT, NCC, NCO a SPO. Věstník […]

12. 5. 2022

Uveřejnění postupů pro vydání/změnu AOC pro provozovatele místních letů VFR bez provozní licence a provozovatele místního provozu vrtulníků dle čl. 5, odst. 1a nařízení (EU) č. 965/2012 (CAA-SL-058-n-22)

Odbor provozu letadel, sekce letové uveřejňuje postupy pro vydání/změnu AOC pro provozovatele místních letů VFR bez provozní licence a provozovatele místního provozu vrtulníků dle čl. 5, odst. 1a nařízení (EU) č. 965/2012 – Směrnice CAA-SL-058-n-22. Uvedení provozovatelé obchodní letecké dopravy nemusí být držitelé provozní licence dle nařízení (ES) č. 1008/2008. Účinnost směrnice je od 1. […]

9. 5. 2022

Uveřejnění Servisního bulletinu č. 02/04/2022 – Informace o značení modifikace vrchlíku HOP 260MultiS

Oddělení zvláštního provozu uveřejňuje Servisní bulletin č. 02/04/2022 společnosti JOJOWINGS s.r.o., který se týká značení modifikace vrchlíku HOP 260MultiS. Uvedený bulletin najdete na stránce Parašutismus\Bezpečnostní informace.

5. 5. 2022

Žádost o poskytnutí informací ohledně hluku

ÚCL žádá provozovatele letadel s pevnými křídly s MCTOM 34 000 kg nebo více nebo s osvědčením pro maximální počet 19 nebo více míst pro cestující pro daný typ, přičemž se nezapočítávají místa určená pouze pro posádku, aby prostřednictvím portálu EASA Environmental Portal poskytli do databáze Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví (EASA) požadované hlukové […]

29. 4. 2022

Uveřejnění Servisního bulletinu č. 01/04/2022 – Omezení provozu vrchlíku HOP 260Multi pro školní a cvičné seskoky

Oddělení zvláštního provozu uveřejňuje Servisní bulletin č. 01/04/2022 společnosti JOJOWINGS s.r.o., který se týká omezení provozu vrchlíku HOP 260Multi pro školní a cvičné seskoky. Uvedený bulletin najdete na stránce Parašutismus\Bezpečnostní informace.

20. 4. 2022

Aktualizace poradenského materiálu EASA – TRANSPORT OF CARGO IN PASSENGER COMPARTMENT – EXEMPTIONS UNDER ARTICLE 71(1)OF REGULATION (EU) 2018/1139 (THE BASIC REGULATION)

Agentura EASA aktualizovala poradenský materiál pro udělování výjimek dle čl. 71(1) základního nařízení pro přepravu nákladu v kabině pro cestující (6. vydání). Aktualizovaný dokument naleznete na této internetové stránce EASA.

11. 4. 2022

Aktualizace formuláře – Oznámení o použití postupu pro prodloužení lhůty oprav (RIE)

Odbor provozu letadel aktualizoval formulář – Oznámení o použití postupu pro prodloužení lhůty oprav (RIE). Aktualizace se týká česko-anglické verze formuláře a doplnění několika polí. Aktuální formulář naleznete jako Přílohu 2A ke směrnici CAA-SLP-044-n-14 na stránce Postupy pro udělení / změnu schválení.

6. 4. 2022

Zrušení Příkazu CAA-SL-01/2020 (Příkaz k zachování bezpečnosti a ochrany posádek letadel a cestujících v obchodní letecké dopravě v souvislosti se šířením onemocnění způsobeného virem Covid-19)

Sekce letová, Odbor provozu letadel ruší Příkaz CAA-SL-01/2020. Důvodem je zrušení EASA SIB 2021-04 a EASA SIB 2021-05. Uvedené dokumenty byly nahrazeny EASA SIB 2022-03, který obsahuje doporučení pro čištění a dezinfekci ploch na palubách letadel z důvodu snížení možnosti ohrožení nákazou Covid-19. I když v tuto chvíli ÚCL nebude dezinfekci letadel nadále povinně vyžadovat, […]

Další stránka »