Bezpilotní systémy

10. 6. 2022

Aktuální informace k provozu v rámci klubů a sdružení leteckých modelářů v ČR s ohledem na přípravu novely leteckého zákona

Poslaneckou sněmovnou byla v prvním čtení projednána novela zákona o civilním letectví, jejímž cílem je implementace pravidel EU v oblasti regulace provozů dronů. V rámci projednávání byly Poslaneckou sněmovnou vzneseny dotazy a připomínky zejména k otázce regulace modelářů a modelářských klubů, na které Úřad pro civilní letectví (ÚCL) společně s Ministerstvem dopravy (MD) cítí potřebu touto cestou reagovat.

8. 4. 2022

Podepsáno memorandum o spolupráci při rozvoji užívání dronů pro vojenské i civilní užití

Bezpilotní prostředky, resp. jak jsme si i v civilním letectví zvykli říkat drony, jsou jednou z nejperspektivnějších oblastí rozvoje letectví, což bylo potvrzeno dnešním podpisem společného memoranda mezi Ministerstvem dopravy a Ministerstvem obrany o vzájemné spolupráci na podporu rozvoje bezpilotních vzdušných prostředků pro civilní i vojenské užití v České republice. Zároveň byla formálně zarámována dosavadní […]

5. 4. 2022

Aktualizace českého znění eRules pro UAS

Došlo k aktualizaci dokumentu eRules UAS CS.

28. 2. 2022

Uveřejnění směrnice SORA UAS

Úřad vydává Směrnici pro posouzení rizika specifické kategorie provozu (SORA) bezpilotních systémů (CAA/S-SP-034-n/2022), na základě které může žadatel pro přípravu žádosti o oprávnění k provozu zvážit kvantifikační hledisko hustoty zalidnění.

29. 9. 2021

Plánovaná odstávka systému registrace UAS

Upozorňujeme, že v pátek 1. října 2021 mezi 10:00 až 10:30 proběhne plánovaná odstávka rejstříku provozovatelů bezpilotních systémů (UAS) z důvodu aktualizace systému.

23. 8. 2021

Plánovaná odstávka systému registrace UAS

Upozorňujeme, že ve středu 25. srpna 2021 mezi 8:00 až 11:00 proběhne plánovaná odstávka rejstříku provozovatelů bezpilotních systémů (UAS) z důvodu mimořádně rozsáhlé aktualizace systému.

22. 7. 2021

Změna postupů žádosti o provoz nad rámec standardních provozních omezení (tzv. HOP)

Počínaje datem 1. 9. 2021 budou moci národní provozovatelé, kteří jsou držiteli platných národních povolení (povolení k létání letadel bez pilota, povolení k provozování leteckých prací nebo platných povolení k provozování leteckých činností pro vlastní potřebu, žádat o provoz nad rámec standardních provozních omezení (HOP) výhradně dle postupu žádosti o Oprávnění k provozu podle Článku 12 prováděcího nařízení […]

21. 7. 2021

Odložení data použitelnosti standardních scénářů

Dne 16. 7. 2021 bylo v Úředním věstníku Evropské unie řady L č. 253 vyhlášeno prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1166 ze dne 15. července 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2019/947, pokud jde o odložení data použitelnosti standardních scénářů provozu ve vizuálním dohledu nebo mimo vizuální dohled (standardní scénáře STS-01 a STS-02 stanovené v […]

15. 7. 2021

Plánovaná odstávka systému registrace UAS

Upozorňujeme, že v úterý 20. července mezi 8:00 až 17:00 proběhne plánovaná odstávka rejstříku provozovatelů bezpilotních systémů (UAS) z důvodu mimořádně rozsáhlé aktualizace systému.

24. 6. 2021

Uznávání způsobilosti dálkově řídících pilotů podle národního rámce pro provoz UAS v podkategorii A2 kategorie OPEN

Úřad pro civilní letectví uveřejňuje postup uznávání způsobilosti dálkově řídících pilotů, kteří úspěšně absolvovali postup Úřadu pro ověření teoretických znalostí a praktických dovedností pilota a letových vlastností bezpilotního letadla pro odstranění tzv. žákovských omezení před 31. prosincem 2020 podle národního regulačního rámce pro provoz bezpilotních systémů, pro provoz bezpilotních systémů v podkategorii A2 „otevřené“ kategorie provozu, […]

Další stránka »