Bezpilotní systémy

3. 6. 2024

OOP – Zakázaný prostor LKP322 DOLNÍ NIVY pro lety UAS

Bylo uveřejněno opatření obecné povahy, kterým se stanoví zakázaný prostor Dolní Nivy pro lety bezpilotních letadel (LKP322 DOLNÍ NIVY).

3. 6. 2024

OOP – Zakázaný prostor LKP321 BOHDALEC pro lety UAS

Bylo uveřejněno opatření obecné povahy, kterým se stanoví zakázaný prostor Bohdalec pro lety bezpilotních letadel (LKP321 BOHDALEC).

30. 5. 2024

NOOP – Zakázaný prostor LKP323 NELAHOZEVES pro lety bezpilotních letadel

Byl uveřejněn návrh opatření obecné povahy, kterým se stanoví zakázaný prostor Nelahozeves pro lety bezpilotních letadel (LKP323 NELAHOZEVES).

14. 5. 2024

Aktualizace LKR10 – UAS

Úřad pro civilní letectví vydal OOP č.j. 7181-24-701, kterým dochází k úpravě omezeného prostoru LKR10-UAS. Tato úprava spočívá v zavedení institutu gridů ve vztahu k provozu v blízkosti řízených letišť a dále dochází k úpravě podmínek provozu v hustě osídleném prostoru pro bezpilotní letadla kategorií C0, C1 a bezpilotní letadla splňující požadavky stanovené v Článku 20 písm. a) Prováděcího nařízení (EU) […]

5. 2. 2024

Přechodné opatření v rámci provozu OkL / OkP

Z důvodu zajištění plynulého přechodu provozu bezpilotních systémů dle podmínek zeměpisných zón stanovených v rámci omezeného prostoru LKR10 – UAS, který je spojen se změnou zmíněného omezeného prostoru ze dne 1. 1. 2024 bude nadále, a to do 29. 2. 2024, jakožto provoz na základě Oprávnění k letu považován také provoz na základě Oprávnění k provozu.

21. 12. 2023

Změny v regulaci provozu UAS od roku 2024

S koncem roku 2023 pozbývá účinnost Článek 22 Prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/947 a dále zůstane v účinnosti, pro UAS uvedená na trh před 1. lednem 2024, pouze Článek 20. To znamená, že letadla, která nejsou vybavena „C“ štítkem a byla na trh uvedena do konce roku 2023, budou dále provozována v rámci podkategorií provozu A1 v případě letadel […]

22. 11. 2023

Aktualizace českého znění eRules pro UAS

Došlo k aktualizaci dokumentu eRules UAS CS.

31. 3. 2023

Aktualizace informací k provozu v rámci klubů a sdružení leteckých modelářů

Úřad uveřejnil nové informace týkající se Oprávnění k provozu v rámci klubů a sdružení leteckých modelářů dle Čl. 16 prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/947. Informace naleznete na stránce Oprávnění k provozu v rámci klubů a sdružení leteckých modelářů.

13. 2. 2023

Funkcionalita delegátů

V nové aktualizaci registračního systému byla spuštěna funkcionalita delegátů. Provozovatel může prostřednictvím systému zplnomocnit delegáta, který jej může zastupovat ve věcech podání a komunikace ohledně žádostí o vydání Oprávnění k provozu. Rozhraní delegátů naleznete ve svém profilu.

2. 2. 2023

Věková omezení u miniwebu ÚCL pro bezpilotní systémy

U miniwebu ÚCL pro bezpilotní systémy byla aktivována věková omezení pro registraci. Provozovatelé bezpilotních systémů se mohou registrovat od 18 let věku a dálkově řídící piloti pak od 16 let věku v souladu s platným regulačním rámcem pro bezpilotní systémy. Za osoby mladší provádí registraci zákonní zástupci svým jménem.

Další stránka »