hlavní

10. 6. 2021

Nový postup pro způsobilost pilotů balónů

ÚCL tímto oznamuje, že byl vydán nový postup pro způsobilost pilotů balónů.