Aktuality

6. 10. 2020

Mimořádná změna úředních hodin oddělení letecký rejstřík

Ve dnech 15. – 16. 10. 2020 se oddělení letecký rejstřík (LR) účastní školení. Z tohoto důvodu bude oddělení LR v těchto dnech pro veřejnost uzavřeno.

5. 10. 2020

Změny v seznamech oprávněných organizací

V seznamech oprávněných organizací došlo k těmto změnám:

2. 10. 2020

Plán letů Střediska letového ověřování (SLO) podniku ŘLP ČR, s. p., na říjen

Byl uveřejněn plán letů Střediska letového ověřování (SLO) podniku ŘLP ČR, s. p.

29. 9. 2020

Vydání změny Emergency EASA AD 2020-0201R1-E

Byla vydána Revize Emergency EASA AD 2020-0201R1-E pro motory společnosti GE Aviation Czech s.r.o. (M601D, M601D-1, M601D-11, M601D-11NZ, M601E, M601E-11, M601E-11A, M601E-11AS, M601E-11S, M601E-21, M601F, M601F-22, M601F-32, M601FS, M601T, H75-200, H80-100, H80-200 and H85-200, všech sériových čísel).

23. 9. 2020

Aktualizace seznamů oprávněných organizací

Bylo vydáno oprávnění společnosti Aeroengine, a.s. CZ.CAO.0056 (jedná se o transformaci oprávnění CZ.MG.OO56 společnosti EEA Tech spol. s r.o.). Seznamy všech oprávněných organizací

22. 9. 2020

Aktualizace seznamů oprávněných organizací

V seznamech oprávněných organizací došlo k těmto změnám:

22. 9. 2020

Vyřizování žádostí o přidělení letadlové adresy sportovnímu létajícímu zařízení bez technického průkazu

Pro účely vyřizování žádostí o přidělení letadlové adresy sportovnímu létajícímu zařízení (dále jen „SLZ“), kterému dosud nebyl vydán technický průkaz SLZ, Úřad sděluje, že bude upuštěno od požadavků uvedených v ust. § 8b odst. 4 písm. b) vyhlášky č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů, a […]

22. 9. 2020

Vydání Emergency EASA AD 2020-0201-E

Bylo vydáno Emergency EASA AD 2020-0201-E pro motory společnosti GE Aviation Czech s.r.o. (M601D, M601D-1, M601D-11, M601D-11NZ, M601E, M601E-11, M601E-11A, M601E-11AS, M601E-11S, M601E-21, M601F, M601F-22, M601F-32, M601FS, M601T, H75-200, H80-100, H80-200 and H85-200, všech sériových čísel).

17. 9. 2020

Upozornění pro examinátory balónů na povinnost oznamování provádění zkoušek na ÚCL.

Na základě ARA.FCL.205 kompetentní ÚCL musí vytvořit program dozoru činnosti letových examinátorů. Za tímto účelem je požadováno oznamování provádění letových přezkoušení. Každé letové přezkoušení vykonávané examinátorem s osvědčením vydaným ÚCL musí být ohlášeno na ÚCL 5 dní předem (kromě letových přezkoušení, které jsou přímo prováděny senior examinátorem ÚCL) na e-mailovou adresu balonexamnot@caa.cz.

15. 9. 2020

Žádosti o povolení vstupu do zakázaného prostoru LKP1 PRAŽSKÝ HRAD

Žádosti uživatelů vzdušného prostoru o povolení vstupu do zakázaného prostoru LKP1 PRAŽSKÝ HRAD musí být na Úřad pro civilní letectví (dále jen Úřad) od 15. 10. 2020 doručeny minimálně 30 dnů před požadovaným termínem vstupu. Žádosti  o povolení vstupu do zakázaného prostoru LKP1 PRAŽSKÝ HRAD v kratší než minimální lhůtě bude Úřad zamítat, neboť je nebude […]