Aktuality

8. 10. 2020

Činnosti v oblasti security

Každý rok provedeme v oblasti security více než 70 inspekcí zaměřených na národní i zahraniční letecké dopravce, provozovatele letišť, školitele, schválené agenty, známé odesílatele, schválené dodavatele palubních zásob a známé dodavatele letištních dodávek.

8. 10. 2020

Změna v seznamech oprávněných organizací

Byla provedena změna oprávnění CZ.MG.0004 společnosti AEROTAXI, s.r.o., a CZ.MF.0009 společnosti AGROAIR spol. s r.o.. Seznamy všech oprávněných organizací

7. 10. 2020

Aktualizační školení podle Národního programu bezpečnostního výcviku během nouzového stavu

Vzhledem k vyhlášení nouzového stavu České republiky a přijetí opatření k zamezení šíření viru Covid-19, bude u aktualizačních školení podle Národního programu bezpečnostního výcviku Úřad přihlížet k opatřením, která jednotliví školitelé a bezpečnostní manažeři přijali. Aktualizační školení musí být provedeno neodkladně po ukončení nouzového stavu. Z výše uvedeného důvodu Úřad doporučuje odklad zmíněných školení na dobu po ukončení nouzového […]

7. 10. 2020

Změna formuláře CAA/F-TI-047-n/00

Byla vydána změna č. 8 formuláře CAA/F-TI-047-n/00 – Návrh/Oznámení změny MOE, CAE, CAME, MOM, MP, ATL.

6. 10. 2020

Prodloužení platnosti Osvědčení examinátora kluzáků

Na základě FCL.1025 a v souladu se směrnicí pro standardizaci examinátorů CAA-ZLP-132, čl. 3.1 je nutné absolvovat v době platnosti osvědčení EAofC – hodnocení starším examinátorem.

6. 10. 2020

Uveřejnění EASA NPA 2020-09

Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA) uveřejnila dne 2. října 2020 na svých internetových stránkách nové veřejné připomínkové řízení k návrhu na změnu předpisu, tzv. EASA NPA 2020-09 (Regular update of AMC-20).

6. 10. 2020

Vydání Emergency EASA AD 2020-0217-E – Airbus Helicopters – AS 350, AS 355

Bylo vydáno Emergency EASA AD 2020-0217-E, které se týká vrtulníků Airbus Helicopters – AS 350, AS 355.

6. 10. 2020

Mimořádná změna úředních hodin oddělení letecký rejstřík

Ve dnech 15. – 16. 10. 2020 se oddělení letecký rejstřík (LR) účastní školení. Z tohoto důvodu bude oddělení LR v těchto dnech pro veřejnost uzavřeno.

5. 10. 2020

Změny v seznamech oprávněných organizací

V seznamech oprávněných organizací došlo k těmto změnám:

2. 10. 2020

Plán letů Střediska letového ověřování (SLO) podniku ŘLP ČR, s. p., na říjen

Byl uveřejněn plán letů Střediska letového ověřování (SLO) podniku ŘLP ČR, s. p.