Aktuality

16. 10. 2020

Vydání Emergency EASA AD 2020-0224-E – Airbus Helicopters – AS 350, AS 355

Bylo vydáno Emergency EASA AD 2020-0224-E, které se týká vrtulníků Airbus Helicopters – AS 350, AS 355.

14. 10. 2020

Uveřejnění směrnice CAA-SL-054-n-20 (Osvědčení palubních průvodčí dle Části-CC)

Sekce letová uveřejňuje směrnici CAA-SL-054-n-20 pro osvědčování palubních průvodčí dle Přílohy V (Část-CC) k nařízení (EU) č. 1178/2011. Uvedenou směrnicí se nahrazuje postup CAA-ZLP-170. Účinnost je směrnice stanovena od 31. 10. 2020. Směrnici naleznete na stránce Personál/Palubní průvodčí.

12. 10. 2020

Informace EASA týkající se PUBLIC HEALTH COVID-19 PASSENGER SELF DECLARATION FORM

S ohledem na dlouhodobý vývoj celosvětové pandemie související s COVID-19 se organizace civilního letectví snaží monitorovat aktuální stav a harmonizovat své postupy za účelem ochrany veřejnosti i zaměstnanců v letectví.

8. 10. 2020

Činnosti v oblasti security

Každý rok provedeme v oblasti security více než 70 inspekcí zaměřených na národní i zahraniční letecké dopravce, provozovatele letišť, školitele, schválené agenty, známé odesílatele, schválené dodavatele palubních zásob a známé dodavatele letištních dodávek.

8. 10. 2020

Změna v seznamech oprávněných organizací

Byla provedena změna oprávnění CZ.MG.0004 společnosti AEROTAXI, s.r.o., a CZ.MF.0009 společnosti AGROAIR spol. s r.o.. Seznamy všech oprávněných organizací

7. 10. 2020

Aktualizační školení podle Národního programu bezpečnostního výcviku během nouzového stavu

Vzhledem k vyhlášení nouzového stavu České republiky a přijetí opatření k zamezení šíření viru Covid-19, bude u aktualizačních školení podle Národního programu bezpečnostního výcviku Úřad přihlížet k opatřením, která jednotliví školitelé a bezpečnostní manažeři přijali. Aktualizační školení musí být provedeno neodkladně po ukončení nouzového stavu. Z výše uvedeného důvodu Úřad doporučuje odklad zmíněných školení na dobu po ukončení nouzového […]

7. 10. 2020

Změna formuláře CAA/F-TI-047-n/00

Byla vydána změna č. 8 formuláře CAA/F-TI-047-n/00 – Návrh/Oznámení změny MOE, CAE, CAME, MOM, MP, ATL.

6. 10. 2020

Prodloužení platnosti Osvědčení examinátora kluzáků

Na základě FCL.1025 a v souladu se směrnicí pro standardizaci examinátorů CAA-ZLP-132, čl. 3.1 je nutné absolvovat v době platnosti osvědčení EAofC – hodnocení starším examinátorem.

6. 10. 2020

Uveřejnění EASA NPA 2020-09

Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA) uveřejnila dne 2. října 2020 na svých internetových stránkách nové veřejné připomínkové řízení k návrhu na změnu předpisu, tzv. EASA NPA 2020-09 (Regular update of AMC-20).

6. 10. 2020

Vydání Emergency EASA AD 2020-0217-E – Airbus Helicopters – AS 350, AS 355

Bylo vydáno Emergency EASA AD 2020-0217-E, které se týká vrtulníků Airbus Helicopters – AS 350, AS 355.