Aktuality

23. 11. 2020

Vydání FAA AD 2020-24-02 na letadla Boeing 737-8 a 737-9 (737 MAX)

Bylo vydáno FAA AD 2020-24-02  na letadla Boeing 737-8 a 737-9 (737 MAX), které ruší FAA Emergency AD 2018-23-51.

23. 11. 2020

Zvláštní provoz

Zvláštní provoz dle pravidel EU, nebo jeho obdobu dle národní legislativy – letecké práce – vykonává v České republice přibližně 180 organizací.

19. 11. 2020

Uveřejnění EASA NPA 2020-10

Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA) uveřejnila dne 17. listopadu 2020 na svých internetových stránkách nové veřejné připomínkové řízení k návrhu na změnu předpisu, tzv. EASA NPA 2020-10 (Regular update of aerodromes rules).

18. 11. 2020

Aktualizace seznamu Oprávněných pracovníků – Nezávislého osvědčujícího personálu

Byl aktualizován seznam Oprávněných pracovníků – Nezávislého osvědčujícího personálu (podle směrnice CAA-ST-098-n/09.) 

18. 11. 2020

Aktualizace seznamu Pověřených pracovníků PP a PPKB

Byly aktualizovány seznamy Pověřených pracovníků PP podle směrnice CAA-TI-008-n/98 a  PPKB podle směrnice CAA-TI-009-n/99.

16. 11. 2020

Informace o zkouškách z teoretických znalostí PPL a LAPL

ÚCL k využití od 01.01.2021 připravuje pro zkoušky z teoretických znalostí PPL(A), PPL(H), LAPL(A) a LAPL(H) novou databázi zkušebních otázek v české i anglické verzi odpovídající požadavku AMC1 FCL.210; FCL.215. Databáze otázek je vytvářena z otázek obsažených v databázi firmy Aircademy GmbH ( https://aircademy.com/en/ecqb-ppl/ ), do které dodává ÚCL také své vlastní otázky  na základě podepsané smlouvy jako řada […]

13. 11. 2020

Aktualizace seznamu oprávněných organizací – změny a nová oprávnění

Byla vydána tato oprávnění a provedeny tyto změny:

13. 11. 2020

Obchodní letecká doprava

V roce 2019 jsme vykonávali dozor nad 22 provozovateli obchodní letecké dopravy. U těchto provozovatelů jsme loni vykonali celkově 54 kontrol v oblasti letového provozu. Současný počet držitelů AOC je 23.

9. 11. 2020

Pravidla vstupu do České republiky platná od 9. listopadu 2020

Od pondělí 9. listopadu 2020 bude účinné nové ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví, které upravuje vstup osob do České republiky. Nové opatření reaguje na pokračující pandemii onemocnění COVID-19 a koordinaci na úrovni EU. Vyplývající epidemiologická opatření a omezení se vztahují jak na české občany vracející se zpět do ČR, tak i na všechny cizince.

6. 11. 2020

Odložení účinnosti změn Leteckých předpisů

S ohledem na rozhodnutí Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO) se v důsledku pandemie COVID-19 odkládá účinnost změn předpisů týkajících se problematiky posuzování a hlášení stavu povrchu dráhy, tzv. GRF (global reporting format for assessing and reporting runway surface conditions), která byla původně stanovena na 5. listopadu 2020. Více viz oběžník AIC C 13/20 na […]