Aktuality

21. 4. 2021

Změna v zasílání dokumentace

Dovolujeme si Vás tímto upozornit, že došlo k modernizaci archivace dokumentů ÚCL. Nový systém umožní ukládání dokumentů, které jsme povinni archivovat (např. programy údržby, ARC apod.) v elektronické podobě.Dokumenty, které jste nám elektronicky zasílali dříve, jsme doposud tiskli a archivovali v listinné podobě.

21. 4. 2021

Uveřejnění změny č. 4 Směrnice CAA-SL-002-n-14 (AltMOC)

Obor provozu letadel uveřejňuje změnu č. 4 Směrnice CAA-SL-002-n-14 (Alternativní způsoby průkazu). Uvedená změna zapracovává ustanovení nařízení (EU) č. 2019/1384.

21. 4. 2021

Aktualizace seznamů oprávněných organizací

Byla vydána tato oprávnění: CZ.CAO.0023 a CZ.006.0023-CAO společnosti AGROAIR spol. s r.o., CZ.CAMO.0007 společnosti HELITOM s.r.o.. Bylo změněno oprávnění CZ.145.0077 společnosti ŘLP ČR s.p.. Seznam všech oprávněných organizací

19. 4. 2021

Seminář instruktorů FI(S)

ÚCL informuje o konání semináře instruktorů FI(S) ve dnech 22. 4. 2021 – 25. 4. 2021. Seminář pořádá on-line Aeroklub Tábor, z.s..

16. 4. 2021

EASA Certification Information 2021-18 – GE Aviation Czech s.r.o.

Byla vydána EASA CI 2021-18, která se týká modelů těchto motorů M601F-11, M601F-22, M601F-32 and M601T společnosti GE Aviation Czech s.r.o. a jejich uvedení v EASA Type Certificate No. EASA.E.070.

13. 4. 2021

Změna oprávnění CZ.MG.0004 společnosti AEROTAXI, s.r.o.

Byla vydána změna oprávnění CZ.MG.0004 společnosti AEROTAXI, s.r.o.. Seznam všech oprávněných organizací

3.5.2021

Aktualizace – Informační seminář EASA pro profesionální uživatele dronů ve specifické kategorii

Agentura Evropské unie pro bezpečnost letectví (EASA) bude pořádat 7. května 2021 online informační seminář pro profesionální uživetele bezpilotních letadel (dronů), zaměřený na praktickou realizaci provozu ve vyšších třídách rizika – SAIL III a IV.

13. 4. 2021

Změna EASA SD 2021-01R1 pro letadla B737-8, B737-8200 a B737-9 (MAX)

Byla vydána změna EASA SD 2021-01R1 pro letadla B737-8, B737-8200 a B737-9 (MAX) společnosti Boeing Company.

7. 4. 2021

Aktualizace seznamu oprávněných organizací

Byly provedeny tyto aktualizace: změna oprávnění CZ.145.0054 společnosti JOB AIR Technic a.s., změna oprávnění CZ.145.0093 společnosti OK AVIATION Service s.r.o., vydání nového oprávnění CZ.CAMO.0094 společnosti LION Helicopters s.r.o.. Seznam všech oprávněných organizací

1. 4. 2021

Postup žádosti o Oprávnění k provozu – „specifická“ kategorie provozu UAS

Úřad pro civilní letectví uveřejňuje postup žádosti o Oprávnění k provozu ve „specifické“ kategorii provozu bezpilotních systémů, včetně formuláře žádosti a jejích příloh. Komplexní informace k problematice naleznete na webové stránce https://www.caa.cz/provoz/bezpilotni-letadla/specificka-kategorie-specific/postupy-a-formulare-dokumentu-k-agende-opravneni-k-provozu/.