Aktuality

10. 5. 2021

Vydání EASA emergency AD 2021-0123-E a 2021-0125-E

Byla vydána tato EASA emergency AD: 2021-0123-E pro vrtulníky AS 350 společnosti AIRBUS HELICOPTERS, a 2021-0125-E pro motory M601 společnosti GE AVIATION CZECH.

4. 5. 2021

Lety s cestujícími na palubě letadel dle pravidel EU

Vzhledem k rozdílným výkladům použitelnosti pravidel EU spojených s lety s cestujícími na palubě uveřejňuje Odbor provozu letadel přehled těchto činností, včetně jejich vymezení dle legislativy EU a potřebných provozních oprávnění. Přehled naleznete na stránce – Praktické informace – provoz letadel.

3. 5. 2021

Vydání EASA emergency AD 2021-0120-E a EASA Certification Information 2021-20

Bylo vydáno EASA emergency AD 2021-0120-E týkající se letadel ATR 42 a ATR 72 společnosti ATR-GIE AVIONS DE TRANSPORT REGIONAL, a EASA CI 2021-20 týkající se převodu STC z Aerospace Engineering Solutions Limited na DOA AESGLOBAL Ltd..

30. 4. 2021

Aktualizace seznamu oprávněných organizací

Byla vydána tato oprávnění: CZ.CAMO.0001 společnosti České aerolinie a.s., CZ.CAO.0002 společnosti Air Center One s.r.o.. Seznam všech oprávněných organizací

27. 4. 2021

Jmenování nové ředitelky sekce správní a bezpečnostní

Ke dni 26. dubna jsem na základě výsledků výběrového řízení jmenoval ředitelkou sekce správní a bezpečnostní JUDr. Kateřinu Havlíkovou, LL.M., která dosud zastávala pozici ředitelky odboru právního v rámci sekce. Z vlastní zkušenosti vím, že to je pozice velmi náročná a stěžejní nejen pro chod Úřadu pro civilní letectví. Nepochybuji, že výběrem vedení úřadu získalo velikou posilu […]

27. 4. 2021

Nový postup pro způsobilost pilotů kluzáků

Byl aktualizován postup CAA-ZLP-161 pro způsobilost pilotů kluzáků . Informace jsou dostupné na stránce Letecký personál / Pilot kluzáků .

26. 4. 2021

Změna směrnic ST

Byly vydány změny těchto směrnic: Změna č. 10 směrnice CAA-ST-098-n/09 – Postupy pro vydávání ARC letadlům nezávislým osvědčujícím personálem úředně oprávněným ÚCL dle Nařízení Komise (EU) č. 1321/2014, Část ML, Změna č. 13 směrnice CAA-TI-008-n/98 – Postupy pro prodlužování platnosti OLZ určených letadel a vydávání ZOLZ v kategorii Povolení k letu Pověřenými pracovníky, Změna č. 10 směrnice […]

26. 4. 2021

Restrikce spojené s COVID-19 – doplnění informací

Byly doplněny informace, které se týkají dovozů letadel, platnosti ARC a platnosti oprávnění.

23. 4. 2021

Vydání EASA emergency AD 2021-0115-E týkající se letadel AIRBUS A318, A319, A320 a A321

Bylo vydáno EASA emergency AD 2021-0115-E týkající se letadel A318, A319, A320 a A321 společnosti AIRBUS.

23. 4. 2021

Aktualizovaná směrnice č. CAA/S-SP-013-1/2019 verze 2.0 účinná ke dni 27. 1. 2022

S cílem zajistit dostatečný čas na přípravu implementace  prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/373 ve znění ke dni 27. 1. 2022 včetně příslušných AMC vydává ÚCL/SP akualizované požadavky k získání osvědčení poskytovatelů služeb a osvědčení organizací pro výcvik.