Aktuality

4. 12. 2020

Uveřejnění EASA NPA 2020-12

Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA) uveřejnila dne 1. prosince 2020 na svých internetových stránkách nové veřejné připomínkové řízení k návrhu na změnu předpisu, tzv. EASA NPA 2020-12 (Review of Part-66).

4. 12. 2020

Informační semináře EASA pro komerční a rekreační uživatele dronů

Agentura Evropské unie pro bezpečnost letectví (EASA) pořádá 9. a 10. prosince 2020 online informační semináře k problematice bezpilotních letadel (dronů). První z těchto seminářů bude zaměřen na rekreační uživatele, druhý pak na uživatele komerční.

4. 12. 2020

Zprovoznění rejstříku provozovatelů bezpilotních systémů (dronů)

Počínaje datem 4. prosince 2020 od 12:00 je možné v testovacím režimu využívat miniweb Úřadu pro civilní letectví https://dron.caa.cz/, který slouží k online registraci provozovatelů bezpilotních systémů a pilotů bezpilotních letadel. V případě, že Vaše registrace proběhne úspěšně a byl Vám doručen doklad o registraci provozovatele, případně doklad o absolvování výcviku, můžete Vaši registraci považovat za platnou. […]

3. 12. 2020

Oznámení o aktualizaci předpisů

Úřad pro civilní letectví oznamuje, že dne 3. prosince 2020 uveřejnilo Ministerstvo dopravy, prostřednictvím Letecké informační služby (LIS), následující letecké předpisy, resp. jejich změny:

2. 12. 2020

Zkušební otázky pro zkoušky teoretických znalostí PPL / LAPL – verze 1.0

Na stránce Zkoušky teoretických znalostí leteckého personálu byly zveřejněny zkušební otázky pro zkoušky teoretických znalostí PPL / LAPL. 2. 12. 2020 byla zveřejněna verze 1.0 zkušebních otázek, ve které byly v předmětu Principy letu – letoun opraveny chybně označené správné odpovědi u některých otázek. Chybné označení odpovědí bylo způsobeno technickou chybou při převodu souborů.

1. 12. 2020

Základní informace ke změnám v regulaci dronů od 31. 12. 2020

Od 31. prosince 2020 začínají v praxi platit nová pravidla regulující provoz bezpilotních letadel, neboli dronů. Tato nová pravidla se týkají všech typů tzv. dronů, včetně leteckých modelů. Pojem dron tak získává díky novým pravidlům obecnější význam a zahrnuje nově všechna letadla bez pilota. Nově se zavádí 3 kategorie provozu: otevřená, specifická a certifikovaná.

1. 12. 2020

Změna směrnice CAA-TI-006-n/98

Byla vydána změna č. 6 směrnice CAA-TI-006-n/98 Postupy pro vydání národního oprávnění k údržbě, opravám, modifikacím letecké techniky národního dodatku k EASA oprávnění k údržbě a uznání zahraniční servisní stanice.

30. 11. 2020

Uveřejnění EASA NPA 2020-11

Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA) uveřejnila dne 26. listopadu 2020 na svých internetových stránkách nové veřejné připomínkové řízení k návrhu na změnu předpisu, tzv. EASA NPA 2020-11 (Regular update of CS-25).

27. 11. 2020

Změny v seznamech oprávněných organizací

Byly provedeny změny oprávnění společnosti První brněnská strojírna, Velká Bíteš, a.s. CZ.145.0048 a oprávnění společnosti Airstream a.s. CZ.MG.0092. Seznamy všech oprávněných organizací

24. 11. 2020

Postup pro udělení výjimky pro výcvik a přezkoušení dle Části-ORO k nařízení (EU) č. 965/2012 (opatření související s pandemií Covid-19) – AKTUALIZACE!!!

Úřad pro civilní letectví (dále jen ÚCL) s ohledem na zachování přijatelné úrovně bezpečnosti bude na základě individuálních žádostí provozovatelů obchodní letecké dopravy udělovat v souladu s článkem č. 71 (1) nařízení (EU) č. 2018/1139 (Základní nařízení) výjimky z požadavků Přílohy III (Část-ORO) k nařízení (EU) č. 965/2012 týkajících se provádění výcviku a přezkoušení provozovatele dle této části podle následujících podmínek: […]