fbpx

Jakým způsobem se bude převádět stávající AMO a CAMO případně na CAO?

Žadatel požádá dopisem na ÚCL o překlopení. ÚCL (Oddělení údržby) zašle žadateli podpůrnou dokumentaci potřebnou pro tvorbu návrhu výkladu/příručky CAE.
Podpůrná dokumentace  se skládá z Partu CAO a souvisejících AMC a GM. Současně je žadateli přiděleno předběžné číslo oprávnění CAO.

Žadatel připraví návrh výkladu organizace CAE  a zašle na ÚCL (Oddělení údržby).
Po zapracování připomínek ÚCL (Oddělení údržby) provede u žadatele celkový (překlápěcí) audit. Po odstranění všech nálezů proti požadavkům Partu CAO vydá ÚCL oprávnění CAO.
Oprávnění bude zasláno žadateli proti vzdání se (vrácení) původního oprávnění AMO/CAMO.
Celý proces překlopení se musí ukončit nejpozději do září 2021.