Povinnost mít na palubě motorového letadla Osvědčení hlukové způsobilosti (OHZ)

ÚCL upozorňuje majitele/provozovatele dotčených motorových letadel na povinnost mít při všech letech na palubě letadla Osvědčení hlukové způsobilosti (OHZ).

Souhrn požadavků:

  • Každé letadlo definované Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2018/1139 musí splňovat požadavky na ochranu životního prostředí obsažené v Annexu 16 ICAO.
  • Podle Přílohy 16, Svazku I, Části II, Mezinárodní úmluvy o civilním letectví (ICAO) musí být na palubě každého civilního letounu a vrtulníku, který je zahrnut do stanovených kategorií pro ověřování hlukové způsobilosti v Hlavách 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11 a 12 doklad osvědčující hlukovou způsobilost.
  • Podle Nařízení Komise (EU) č. 748/2012 musí být umožněno každé fyzické nebo právnické osobě, pod jejímž jménem je, nebo bude, letadlo zapsáno v leteckém rejstříku ČR, podat žádost o vydání Osvědčení hlukové způsobilosti podle Hlavy I, Části 21 a toto osvědčení po splnění požadavků obdržet.
  • Podle kapitoly 4.3 předpisu L 8/A patří mezi doklady letové způsobilosti jednotlivého letadla Osvědčení hlukové způsobilosti (L 8/A platí pro letadla dle Přílohy I Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2018/1139).

Osvědčení hlukové způsobilosti je vydáváno v souladu s informacemi uvedenými na webu ÚCL (https://www.caa.cz/letadlova-technika/zachovani-zpusobilosti-v-provozu/jak-na-to/osvedceni-hlukove-zpusobilosti/).

Žádost o vystavení OHZ má formu dopisu, který je adresován na ÚCL, Sekci technickou. Žádost musí obsahovat informace o letadle a hlukových hladinách. Příslušné hlukové údaje mohou být doloženy kopií listu z Letové příručky s tabulkou s údaji o měřeném hluku, údaji o měřeném hluku uvedených na webu EASA www.easa.europa.eu, popř. výtiskem hlukového typového certifikátu.

K žádosti je třeba doložit doklad o zaplacení správního poplatku (podle Zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích (položky 54e), 54f)).

OHZ se pro transferovaná letadla vystavuje na formuláři EASA Form 45 nebo na formuláři CAA‑F‑TI‑004‑n/97, popř. CAA‑F‑TI‑006-n/97, pro letadla annexovaná.

Přítomnost platných OHZ na palubě letadla kontrolují inspektoři ÚCL při Kontrolách letové způsobilosti (KLZ) či při tzv. Fleet monitoringu (kontrolách letadel v provozu, na letištích a v údržbě dle ust. M.B.303 Nařízení Komise (EU) č. 1321/2014).

Povinnost kontrolovat platnost OHZ mají i pracovníci řízení zachování letové způsobilosti v CAMO, resp. kontroloři letové způsobilosti v CAMO, či Oprávnění pracovníci ELA1, kteří při absenci OHZ na palubách dotčených letadel Osvědčení o kontrole letové způsobilosti (ARC) neprodlouží, nevydají či nevydají Doporučení pro vydání ARC.

Příloha: EASA vysvětlující oběžník

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce technická

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce technická