Informace majitelům/provozovatelům dotčených motorových letadel o povinnosti mít na palubě letadla platné Osvědčení hlukové způsobilosti (OHZ)

Informace (urgence) majitelům dotčených motorových letadel o povinnosti mít na palubě letadla platné Osvědčení hlukové způsobilosti (OHZ) spolu s vysvětlujícím oběžníkem EASA.