Technický deník, systém technického deníku

Systém ATL je systém pro zapisování závad a poruch zjištěných v průběhu provozu a pro záznam podrobností o veškeré údržbě provedené na letadle mezi dvěma plánovanými návštěvami technické základny údržby.
Kromě toho se používá pro zapisování provozních informací důležitých pro bezpečnost letu a informací o údržbě, které potřebuje posádka znát.

ATL musí obsahovat popis přenosu informací mezi posádkou/provozovatelem, údržbou a CAMO/CAO společně se stanovením odpovědných osob a jejich činností v rámci ATL.

Povinnost vést ATL se vztahuje na všechny provozovatele:

  • obchodní letecké dopravy (CAT);
  • komerční schválené organizace pro výcvik (commercial ATO);
  • komerční ohlášené organizace pro výcvik (commercial DTO);
  • zvláštního obchodního provozu (commercial SPO).

Dále tato povinnost platí také:
(viz nařízení Komise (EU) č. 965/2012 a nařízení Komise (EU) č. 1321/2014, (Část M))

  • pro letadla, která jsou uvedena v osvědčení leteckého provozovatele (AOC) a jsou provozována podle Části NCC nebo Části SPO,
  • dále pro letadla uvedená v AOC pro provozovatele dle Části NCO.

Povinnost vést ATL se nevztahuje na letadla řízená dle Části ML.

Obsah a forma ATL není jednoznačně stanovena. V závislosti na provozovaných typech letadel, velikosti provozovatele a charakteru provozu se může značně lišit.
V každém případě však musí deníky umožňovat zapsání minimálně těch informací uvedených v Části M, bodu M.A.306 Nařízení Komise (EU) č. 1321/2014 (popř. v poradním oběžníku PO/ST – Part M – M.A.306 Systém technického deníku letadla (TLB)).


Schvalování ATL

Prvotní schválení

Prvotní schválení ATL musí být vždy provedeno příslušným úřadem.

Návrhem ATL je míněn řízený dokument složený z:

  • popisu systému technického deníku letadla,
  • popisu jednotlivých částí,
  • vzoru vlastních formulářů, které se budou používat k zapisování požadovaných informací a
  • vysvětlení způsobu, jak tyto informace zapisovat.

Personál, který bude s ATL pracovat, musí být prokazatelně seznámen s celým systémem ATL, jeho vyplňováním a používáním.

Žádost (formulář CAA/F-TI-047-n/00) musí kromě vlastního návrhu ATL obsahovat také počet a typy provozovaných letadel a stručný popis provozu těchto letadel (např. pravidelná obchodní letecká doprava, aerotaxi, výcvik, záchranná služba atd.).

ATL a jeho změnu schvaluje ÚCL/ST/OZL na formuláři CAA/F-TI-047-n/00.

Žádost o schválení systému technického deníku je zpoplatněna podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích (položka 55q), v platném znění.

Schvalování změn

Změny ATL mohou být schváleny cestou nepřímého schválení.
Postup pro nepřímé schválení by organizace CAMO/CAO měla mít uveden ve schváleném CAME/CAE.

Nepřímo schválené změny ATL nepodléhají správnímu poplatku podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

ÚCL provede zhodnocení klasifikace změny ATL.
V případě správné klasifikace vrátí žadateli schválený formulář CAA/F-TI-047-n/00 elektronickou cestou.
V případě, že klasifikace změny ATL neodpovídá stanovaným kritériím, bude formulář CAA/F‑TI‑047-n/00 vrácen zpět jako neschválený společně s dopisem ředitele OZL s připomínkami a zdůvodněním, proč klasifikaci nepřímo schválené změny ATL neschvaluje.

Příslušná změna ATL pak bude muset být zaslána na ÚCL k přímému schválení.

Po dobu schvalování bude v platnosti původní změna ATL.

Žádost o přímé schválení změny ATL je zpoplatněna podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích (položka 55r), v platném znění.


Poslední aktualizace: 30. 11. 2021

Správce stránky: Odbor způsobilosti letadel v provozu

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce technická

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce technická