Hlášení událostí

Každý vlastník nebo provozovatel letadla, držitel Oprávnění k řízení zachování letové způsobilosti (CAMO) podle Části M Oddílu A Hlavy G, podle Části CAMO nebo podle Části CAO, držitel Oprávnění k údržbě letadel (AMO) podle Části M Oddílu A Hlavy F, podle Části CAO nebo podle Části 145, držitel Oprávnění k výrobě (POA) podle Části 21 Oddílu A Hlavy F nebo podle Části 21 Oddílu A Hlavy G je povinný hlásit jakoukoliv událost, která může představovat riziko pro bezpečnost letectví, podle Článku 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 376/2014 nebo podle čl.2.12.3 předpisu L 8/A.

Hlášení události musí být učiněno co nejdříve po zjištění události, nejpozději však do 72 hodin.

Další informace jsou uvedeny na https://www.easa.europa.eu/domains/safety-management/aviation-safety-reporting.


Transferovaná letadla

Bližší informace o událostech, které se mají hlásit, naleznete na webových stránkách UZPLN
(viz http://reporting.uzpln.cz/help_d.php).

Hlášení událostí se provádí jedním ze dvou následujících způsobů:

  1. prostřednictvím systému hlášení, který spravuje ÚZPLN a je přístupný přes webové stránky ÚZPLN, viz http://reporting.uzpln.cz/uvodni.php. Událost je možné nahlásit vyplněním online formuláře nebo stažením formuláře ve formátu „.xlsm“ (MS Excel), vyplněním formuláře a následným odesláním přes webové stránky ÚZPLN. Návod pro oba způsoby hlášení událostí je uveden přímo u formuláře pro hlášení událostí.
  2. prostřednictvím webového portálu agentury EASA, který je možné najít na webové adrese https://www.aviationreporting.eu/AviationReporting/. Tento portál je též dostupný přes webové stránky UZPLN.

Annexová letadla


(podle přílohy I, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2018/1139)

ÚCL musí být hlášena jakákoli událost, která má provozní důsledek uvedený v čl. 2.12.4 předpisu L 8/A, a kromě toho selhání jakéhokoliv nouzového systému během plánovaného přezkušování.

Hlášení událostí se provádí prostřednictvím systému hlášení, který spravuje ÚZPLN a je přístupný přes webové stránky ÚZPLN (viz http://www.uzpln.cz/form-report).


Povinnost podávat hlášení o zjištěných okolnostech spojených s letadlem nebo letadlovým celkem, které ohrožují bezpečnost letu, také držiteli Typového osvědčení/Doplňkového typového osvědčení (TC/STC) v souladu s body M.A.202 Části M, 145.A.60 Části 145, 21.A.129 a 21.A.165 Části 21 nebo čl.2.12.3 předpisu L 8/A musí být splněna buď formou přímo stanovenou držitelem TC/STC (pokud je stanovena) nebo jinou formou stanovenou interní instrukcí oprávněné organizace a schválenou ÚCL nebo na formuláři CAA/F-TI-042-n/00 uvedeném na webových stránkách ÚCL.


Poslední aktualizace: 04. 01. 2021

Správce stránky: Odbor způsobilosti letadel v provozu

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce technická

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce technická