fbpx

Příkazy k zachování letové způsobilosti 2006

Přehled obsahuje Příkazy k zachování letové způsobilosti, vydané od 1.1.2006, rozdělené do tří částí podle názvů firem (dokumenty jsou uloženy ve formátu PDF) Index of Airworhiness Directives issued since January, 01. 2006 divided into three parts by companies names (ADs are in PDF format)

Příkazy k zachování letové způsobilosti vydané ÚCL Česká republika.
Airworthiness Directives issued by CAA CZ.

Příkazy k zachování letové způsobilosti /Airworthiness Directives

Příkazy k zachování letové způsobilosti vydané v jiných zemích a platné v České republice. Airworthiness Directives issued by other countries and valid in the Czech Republic.

Část A /Part A

Část od B do F/Part from B to F

Část od G do Z/Part from G to Z