fbpx

Emergency PZZ a důležité dokumenty k zachování letové způsobilosti letadel pro letadla zapsaná v Leteckém rejstříku ČR

Příkazy k zachování letové způsobilosti

Na základě předpisu L8, část II bod 4.2 vydává Úřad pro civilní letectví „Příkazy k zachování letové způsobilosti“ (PZZ) pro letadla (výrobky) uvedená v Příloze I Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2018/1139.

PZZ jsou dokumenty nařizující provozovatelům letadel odstranění nebezpečných nebo nežádoucích vlastností výrobku a vymezující podmínky, za nichž je možné pokračovat v provozu při zachování úrovně bezpečnosti, stanovené tímto příkazem. Příkazy k zachování letové způsobilosti odpovídají svým účelem a obsahem dokumentům nazývaným „Airworthiness Directives“ (AD’s), které jsou vydávány zahraničními leteckými úřady.

Vydávání PZZ se řídí Nařízením Komise (EU) č. 748/2012 v platném znění a postupy EASA Internal Working Procedures – Continuing Airworthiness Type Design (CAP), v posledním platném znění.

ÚCL vydává PZZ od 1. ledna 1996. Před tímto datem byl užíván systém na základě Závazných bulletinů (ZB), vydávaných výrobcem a schvalovaných úřadem. Dodržování ZB bylo závazné pro všechny české provozovatele.

ÚCL vydávané nebo uveřejňované PZZ jsou pro letadla zapsaná v Leteckém rejstříku ČR.


O zaslání Emergency PZZ můžete požádat na níže uvedených adresách:

Nutno uvést název/jméno provozovatele (vlastníka), funkční adresu, na kterou vám budou Emergency PZZ zasílány (poštovní adresa, e-mail), a typ letadla/motoru/zařízení, na které chcete Emergency PZZ zasílat.

Poštovní adresa:Email:
Úřad pro civilní letectví
K letišti 1149/23
160 08 Praha 6
ad@caa.cz

Doporučené webové stránky:

AD EASA 
AD FAA
AD Transport Canada
AD ANAC Brazil

AD NAA New Zealand

Bezpečnostní informace EASA – SIN, SIB a další informační dokumenty převzaté EASA
Neschválené části pro používání v civilním letectví – FAA Unapproved Parts Notifications (UPN) 


Archiv 01/1996 – 06/2011 – neaktualizováno