Emergency PZZ a důležité dokumenty k zachování letové způsobilosti letadel pro letadla zapsaná v Leteckém rejstříku ČR

Příkazy k zachování letové způsobilosti

Na základě předpisu L8, část II bod 4.2 vydává Úřad pro civilní letectví “Příkazy k zachování letové způsobilosti” (PZZ) pro letadla (výrobky) uvedená v Příloze I Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2018/1139.

PZZ jsou dokumenty nařizující provozovatelům letadel odstranění nebezpečných nebo nežádoucích vlastností výrobku a vymezující podmínky, za nichž je možné pokračovat v provozu při zachování úrovně bezpečnosti, stanovené tímto příkazem. Příkazy k zachování letové způsobilosti odpovídají svým účelem a obsahem dokumentům nazývaným “Airworthiness Directives” (AD’s), které jsou vydávány zahraničními leteckými úřady.

Vydávání PZZ se řídí Nařízením Komise (EU) č. 748/2012 v platném znění a postupy EASA Internal Working Procedures – Continuing Airworthiness Type Design (CAP), v posledním platném znění.

ÚCL vydává PZZ od 1. ledna 1996. Před tímto datem byl užíván systém na základě Závazných bulletinů (ZB), vydávaných výrobcem a schvalovaných úřadem. Dodržování ZB bylo závazné pro všechny české provozovatele.

ÚCL vydávané nebo uveřejňované PZZ jsou pro letadla zapsaná v Leteckém rejstříku ČR.


O zaslání Emergency PZZ můžete požádat na níže uvedených adresách:

Nutno uvést název/jméno provozovatele (vlastníka), funkční adresu, na kterou vám budou Emergency PZZ zasílány (poštovní adresa, e-mail), a typ letadla/motoru/zařízení, na které chcete Emergency PZZ zasílat.

Poštovní adresaEmail
Úřad pro civilní letectví
K letišti 1149/23
160 08 Praha 6
ad@caa.cz

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce technická

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce technická