Změny v předpisech

Odbor vnějších vztahů a speciálních činností ÚCL vyhlašuje odborná připomínková řízení k návrhům změn leteckých předpisů.

Návrhy změn leteckých předpisů – připomínková řízení

Níže uvádíme přehled právě probíhajících připomínkových řízení. Vaše případné připomínky k uvedeným návrhům či jiné podněty na změnu stávajícího znění leteckých předpisů podávejte prosím pomocí níže umístěného připomínkového formuláře – buď jedním ze způsobů, který je v něm stanoven, nebo přímo na e-mailovou adresu kontaktní osoby uvedené u konkrétního návrhu.

Připomínkový formulář k návrhu změny předpisu

Předpis
(změna)
KomentářTermín pro podání připomínekKontaktní osobaPříloha
Změna č. 27 předpisu L9Změna č. 27 předpisu L 9 zavádí doporučené postupy pro provozovatele letadel týkající se shromažďování údajů o nezletilých osobách cestujících bez doprovodu, zabývá se problematikou obchodování s lidmi, přepravou osob se zdravotním postižením, výměnou údajů o cestujících, a dalším.
Předpokládané datum účinnosti je 21. 2. 2020.
11.12.2019mikelova@caa.cz PDF

Návrhy na změnu předpisů EASA (NPA)

V současné době je možné podávat připomínky k návrhům EASA na změnu předpisů, tzv. EASA NPA. Více informací naleznete na samostatné stránce Návrhy na změnu předpisů EASA (NPA).