fbpx

Změny v předpisech

Odbor vnějších vztahů a speciálních činností ÚCL vyhlašuje odborná připomínková řízení k návrhům změn leteckých předpisů.

Návrhy změn leteckých předpisů – připomínková řízení

Níže uvádíme přehled právě probíhajících připomínkových řízení. Vaše případné připomínky k uvedeným návrhům či jiné podněty na změnu stávajícího znění leteckých předpisů podávejte prosím pomocí níže umístěného připomínkového formuláře – buď jedním ze způsobů, který je v něm stanoven, nebo přímo na e-mailovou adresu kontaktní osoby uvedené u konkrétního návrhu.

Připomínkový formulář k návrhu změny předpisu

Předpis
(změna)
KomentářTermín pro podání připomínekKontaktní osobaPříloha
L 16/I
Změna č. 13
Změna mimo jiné upravuje některé definice a aktualizuje odkazy na standardy Mezinárodní elektrotechnické komise (IEC), IEC61260 až IEC61260-1 a IEC61260-3. Předpokládané datum účinnosti je od 1. ledna 2021.01.10.2020skovronova@caa.czstáhnout
L 16/II
Změna č. 10
Změna upravuje data použitelnosti předpisu u nových motorů, opravuje specifikace a podmínky týkající se průtoku, udělování výjimek motorům ve výrobě a jejich značení, zavádí standardy emisí motorů pro hmotnostní a číselné koncentrace nvPM CAEP/11 pro nové typy motorů a motorů ve výrobě od 1. ledna 2023 a provádí související změny napříč předpisem a opravuje drobné typografické chyby. Předpokládané datum účinnosti je od 1. ledna 2021.01.10.2020skovronova@caa.czstáhnout
L 16/III
Změna č. 1
Změna zavádí a upravuje definice, vyjasňuje některé věci týkající se použitelnosti standardů na odvozené verze letounů necertifikovaných s ohledem na CO2, které jsou ale s ohledem na CO2 certifikované, a ohledně vydávání výjimek, upravuje část týkající se referenčních podmínek a opravuje drobné typografické chyby. Předpokládané datum účinnosti je od 1. ledna 2021.01.10.2020skovronova@caa.czstáhnout
Změna č. 15 a 9/ČR předpisu L 14Změny se týkají územního plánování letišť s cílem zvýšení bezpečnosti, kapacity a efektivity. Dále pak klasifikace vozovek, fyzikálních vlastností, vizuálních prostředků pro navigaci a označování překážek. Změny, které se týkají provozního řízení letišť, spočívají v zahrnutí poznámek ke specifikacím vyplývajících ze změny postupů PANS-Aerodromes (Doc 9981). Změnou ČR se do Hlavy 11 systémově zapracovávají ochranná pásma heliportů. Předpokládané datum účinnosti je od 5. listopadu 2020, pokud není v textu uvedeno jinak.30.09.2020horejskova@caa.czstáhnout
L 6/I Změna č. 44Uvedené změny se týkají provozu za každého počasí (AWO), konfliktních zón, letištních provozních minim, konečného přiblížení stálým klesáním (CDFA), harmonizace podmínek pro opravňování, přijímání a schvalování (AAA), nákladového prostoru, výstražného systému signalizace blízkosti země (GPWS), záchranných vest, článku 83 bis, doby záznamu pro CARS, dat obrazu a dat komunikace datovým spojem, která mají být zaznamenána FDR/CVR, spolehlivého zdroje energie pro lehké letové zapisovače, doplňkových parametrů ADRS, prohlídek záznamů ohledně podílu bitových chyb a prohlídek záznamů DLR a DLRS a záznamu zpráv komunikace datovým spojem a určování polohy letadla v nouzi. Předpokládané datum účinnosti je od 5. listopadu 2020.02.10.2020mikelova@caa.czstáhnout
L 6/II Změna č. 37Uvedené změny se týkají provozu AWO, harmonizace podmínek AAA, článku 83 bis, doby záznamu pro CARS, dat obrazu a dat komunikace datovým spojem, která mají být zaznamenána FDR/CVR, spolehlivého zdroje energie pro lehké letové zapisovače, doplňkových parametrů ADRS, prohlídek záznamů ohledně podílu bitových chyb a prohlídek záznamů DLR a DLRS a záznamu zpráv komunikace datovým spojem.02.10.2020mikelova@caa.czstáhnout
L 6/III Změna č. 23Uvedené změny se týkají provozu AWO, harmonizace podmínek AAA, článku 83 bis, tvorby předpisu výkonnosti vrtulníku v závislosti na expozici (kritické poruše motoru), dat obrazu a dat komunikace datovým spojem, která mají být zaznamenána FDR/CVR, spolehlivého zdroje energie pro lehké letové zapisovače, doplňkových parametrů ADRS, prohlídek záznamů ohledně podílu bitových chyb a prohlídek záznamů DLR a DLRS a záznamu zpráv komunikace datovým spojem.02.10.2020mikelova@caa.czstáhnout

Návrhy na změnu předpisů EASA (NPA)

V současné době je možné podávat připomínky k návrhům EASA na změnu předpisů, tzv. EASA NPA. Více informací naleznete na samostatné stránce Návrhy na změnu předpisů EASA (NPA).