fbpx

Návrhy na změnu předpisů EASA (NPA)

Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA) vyhlašuje na svých internetových stránkách veřejná připomínková řízení k návrhům na změnu předpisu, tzv. EASA NPA .

Níže uvádíme přehled aktuálních NPA spolu s případným stručným komentářem. Kompletní přehled aktivních NPA, ke kterým je možné podávat připomínky, a samotné návrhy ke stažení najdete na stránce EASA – Notices of Proposed Amendment (NPAs), již uzavřené návrhy pak můžete nalézt v archivu předpisové činnosti odkazované na téže stránce.

Případné připomínky k uvedeným návrhům je možné podávat přímo EASA prostřednictvím nástroje CRT(nejlépe v anglickém jazyce).

Souhrn všech připomínek k jednotlivým NPA, včetně vyjádření EASA, obsahují dokumenty CRD, uveřejňované rovněž na stránce EASA.


EASA NPA č.NázevKomentářTermín pro podání připomínekPDF
2020-07Unmanned aircraft system beyond visual line operations over populated areas or assemblies of people in the ‘specific’ categoryCílem tohoto NPA je vyjasnění podmínek, za kterých může být ve „specifické“ kategorii schválen provoz bezpilotního systému (UAS) mimo vizuální dohled (BVLOS) nad osídlenými oblastmi nebo shromážděními lidí.
NPA navrhuje odpovídajícím způsobem změnit AMC/GM k prováděcímu nařízení Komise (EU) 2019/947.
Navrhuje pozměnit AMC a GM k článku 11 „Pravidla pro provádění posouzení provozních rizik“ uvedeného nařízení tak, aby se definovaly třídy rizika na zemi UAS pro tyto provozní scénáře:
provoz BVLOS nad osídlenou oblastí a
provoz BVLOS nad shromážděním lidí.
Navrhované změny by měly zvýšit bezpečnost provozu UAS, zlepšit harmonizaci mezi členskými státy EASA a usnadnit společenské přijetí provozu BVLOS UAS ve „specifické“ kategorii.
29.05.2020stáhnout
2020-06Implementation of the latest CAEP amendments to ICAO Annex 16, Volumes I, II and IIICílem tohoto NPA je sjednotit předpisy Evropské Unie a s tím související AMC/GM se standardy a doporučenými postupy Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO) v problematice ochrany životního prostředí.
NPA navrhuje odpovídajícím způsobem změnit nařízení Komise (EU) č. 2018/1139 (čl. 9), nařízení Komise (EU) č. 748/2012 (Část 21), AMC/GM k Části 21, CS-34, CS-36 a CS-CO2.
Navrhované změny by měly zajistit vysokou a jednotnou úroveň ochrany životního prostředí.
16.06.2020stáhnout
2020-05Tyre pressure monitoringCílem tohoto NPA je změnit CS-25, a rovněž Část 26 a CS-26 tak, aby se snížilo riziko nebezpečné nebo katastrofické poruchy pneumatiky velkého letounu v důsledku nedostatečného tlaku v pneumatikách. 26.06.2020stáhnout
2020-04Regular update of the Acceptable Means of Compliance and Guidance Material to Annex I (Part 21) to Regulation (EU) No 748/2012Toto NPA se zabývá bezpečnostním doporučením po letecké nehodě, která se stala v roce 2016 v Norsku, a vylepšením textu AMC a GM k Části 21 řeší některé opakující se problémy s prováděním nařízením Komise (EU) č. 748/2012.
Navrhované změny by měly zajistit, aby nedocházelo k nesprávnému výkladu nařízení Komise (EU) č. 748/2012, jak bylo zjištěno během prvotního přezkumu a průběžného dozoru nad držiteli oprávnění DOA, dále aktualizovat způsoby průkazu v souladu se současnými průmyslovými postupy a odstranit zbytečné poradenské materiály a opravit typografické chyby. Předpokládá se, že navrhované změny by měly zvýšit efektivitu provádění Části 21 a zajistit soulad se současnými průmyslovými postupy.
05.06.2020stáhnout
2020-03Amedment of the requirements for flight recorders and underwater locating devicesToto NPA navrhuje změnu certifikačních specifikací (CS), přijatelných způsobů průkazu (AMC) a poradenského materiálu (GM) na podporu implementace CAT.GEN.MPA.210 (Určení polohy letadel v tísni – letouny). Rozsah tohoto NPA zahrnuje letový provoz, počáteční letovou způsobilost a řízení letového provozu.
Navrhované změny by měly usnadnit lokalizaci místa letecké nehody a urychlit shromažďování důkazů, které jsou nezbytné při vyšetřování leteckých nehod. Dále by tyto změny měly zajistit soulad se stávajícími požadavky na letové zapisovače, polohové majáky nehody (ELT) a nízkofrekvenční zařízení pro určení polohy pod vodou (ULD).
29.05.2020stáhnout
2020-01Regular update of CS-25Cílem tohoto NPA je harmonizace požadavků CS-25 s předpisy FAA a tím zefektivnění procesu certifikace velkých letounů.29.05.2020stáhnout