fbpx

Návrhy na změnu předpisů EASA (NPA)

Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA) vyhlašuje na svých internetových stránkách veřejná připomínková řízení k návrhům na změnu předpisu, tzv. EASA NPA .

Níže uvádíme přehled aktuálních NPA spolu s případným stručným komentářem. Kompletní přehled aktivních NPA, ke kterým je možné podávat připomínky, a samotné návrhy ke stažení najdete na stránce EASA – Notices of Proposed Amendment (NPAs), již uzavřené návrhy pak můžete nalézt v archivu předpisové činnosti odkazované na téže stránce.

Případné připomínky k uvedeným návrhům je možné podávat přímo EASA prostřednictvím nástroje CRT(nejlépe v anglickém jazyce).

Souhrn všech připomínek k jednotlivým NPA, včetně vyjádření EASA, obsahují dokumenty CRD, uveřejňované rovněž na stránce EASA.


EASA NPA č.NázevKomentářTermín pro podání připomínekPDF
2020-16Helicopter ditching and water impact occupant survivabilityToto NPA navrhuje změny Části-26 a certifikačních specifikací CS-26, CS-27 a CS-29, jejichž cílem je zvýšení úrovně bezpečnosti stávajících i budoucích konstrukcí vrtulníků (pravděpodobnosti přežití osob na palubě) v případě nouzového přistání na vodě nebo přežitelného nárazu na hladinu.31.05.2021stáhnout
2020-15Update of the flight simulation training device requirementsToto NPA navrhuje změny dodatku 9 k příloze I (část FCL), přílohy VI (část ARA) a přílohy VII (část ORA) nařízení Komise (EU) č. 1178/2011 a souvisejících AMC a GM. Dále navrhuje změny CS-FSTD(A).31.03.2021stáhnout
2020-14Simpler, lighter and better Part-FCL requirements for general aviationToto NPA navrhuje změny požadavků přílohy I (Část FCL) nařízení Komise (EU) č. 1178/2011 a souvisejících AMC a GM s ohledem na potřeby všeobecného letectví, a to zejména v následujících oblastech: vydávání průkazů způsobilosti letových posádek pro malé jednopilotní jednomotorové letouny s elektrickým pohonem, možnost přechodu z výcviku LAPL na výcvik PPL v průběhu výcvikového kurzu, integrace výcviku pro získání kvalifikace pro noční lety na letounech do výcvikového kurzu PPL(A), revize požadavků týkajících se prodlužování platnosti kvalifikace pro let v horském terénu, vyjasnění osnov výcviku pro LAPL(A) a PPL(A) týkajících se předcházení vývrtkám, revize požadavků týkajících se prodlužování platnosti výcvikových letů pro LAPL(A) a pro třídní kvalifikace pro jednopilotní jednomotorové letouny, revize požadavků na prodlužování platnosti typové kvalifikace na vrtulníky, odstranění textů AMC a GM z Části FCL týkajících se vydávání průkazů způsobilosti letových posádek balónů a kluzáků.31.03.2021stáhnout
2020-13Regular update of CS-22Toto NPA navrhuje změny zejména v následujících oblastech: neúmyslné otevření aerodynamických brzd, činnost mechanismu uvolnění lana během startu, odstranění požadavku na 45 ° střemhlavý let u kluzáků schválených pro akrobacii, zkoušky navijáku za účelem řešení nedávných nehod vzletu pomocí navijáku, konstrukční požadavky na nejmodernější profily křídel a materiály, změna faktorů násobků poryvového zatížení, změny obsahu letové příručky (AFM), redakční opravy.14.03.2021stáhnout
2020-12Review of Part-66Toto NPA navrhuje změny zejména v následujících oblastech: zjednodušení doložky typové kvalifikace na letadla bez typového výcviku podle Part-147 (tzv. „legacy aircraft“), zácvik na pracovišti (OJT), praktické dovednosti personálu údržby a aktualizace osnovy základních znalostí.31.03.2021stáhnout
2020-11Regular update of CS-25Toto NPA navrhuje změny zejména v následujících oblastech: opravy odkazů ve srovnávací tabulce AMC 25 Subpart H, vibrace turbovrtulových letadel, výrobní metody, čelní skla a bezpečnost kabiny.01.03.2021stáhnout
2020-10Regular update of aerodromes rulesToto NPA navrhuje změny stávajících organizačních a provozních požadavků nařízení (EU) č. 139/2014 a souvisejících přijatelných způsobů průkazu (AMC) a poradenského materiálu (GM) a zavedení nových. Změny se týkají především implementace Amendmentu 15 ICAO Annexu 14, Vol. I a Amendmentu 3 ICAO Doc 9981, a to zejména údajů o letišti včetně zavedení nové metodiky pro hodnocení únosnosti vozovky (ACR/PCR), odstraňování letadel neschopných pohybu, bezpečnosti letištních prací a pozastavení nebo ukončení provozu dráhy, identifikace kritických míst na letišti, provozu letadel s vyšším kódovým písmenem. NPA dále navrhuje změny certifikačních specifikací (CS) CS-ADR-DSN.17.02.2021stáhnout