fbpx

Návrhy na změnu předpisů EASA (NPA)

Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA) vyhlašuje na svých internetových stránkách veřejná připomínková řízení k návrhům na změnu předpisu, tzv. EASA NPA .

Níže uvádíme přehled aktuálních NPA spolu s případným stručným komentářem. Kompletní přehled aktivních NPA, ke kterým je možné podávat připomínky, a samotné návrhy ke stažení najdete na stránce EASA – Notices of Proposed Amendment (NPAs), již uzavřené návrhy pak můžete nalézt v archivu předpisové činnosti odkazované na téže stránce.

Případné připomínky k uvedeným návrhům je možné podávat přímo EASA prostřednictvím nástroje CRT(nejlépe v anglickém jazyce).

Souhrn všech připomínek k jednotlivým NPA, včetně vyjádření EASA, obsahují dokumenty CRD, uveřejňované rovněž na stránce EASA.


EASA NPA č.NázevKomentářTermín pro podání připomínekPDF
2021-09Regular update of the AMC and GM to Regulation (EU) 2019/947 on the rules and procedures for the operation of unmanned aircraftToto NPA navrhuje změny ve stávajících a zavedení nových AMC a GM k nařízení (EU) 2019/947 (Pravidla a postupy pro provoz bezpilotních systémů). Jedná se o změny ve formulářích pro žádosti a vydávání provozních povolení a revize AMC dle zpětné vazby od NAA a provozovatelů UAS. Zavedení nových AMC a GM se týká zejména definování „zeměpisných zón, definování postupů pro přeshraniční provoz, standardních scénářů (STS), plnění cílů provozní bezpečnosti (OSO) , které jsou definovány v SORA, osnov modulů výcviku.15.09.2021stáhnout
2021-08Enhanced mobility options and streamlined qualifications for air traffic controllersToto NPA navrhuje změny prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/340, jeho příloh (částí ATCO, ATCO.AR, ATCO.OR, ATCO.MED) a souvisejících AMC a GM. Jedná se mimo jiné o změny v oblasti zjednodušení systému kvalifikací a doložek ke kvalifikacím, což by mělo umožnit použití harmonizovanějších evropských standardů pro výcvik, a tím dovolit mnohem flexibilnější využívání zdrojů ATCO. Hlavní NPA 2021-08a je doplněno 6 dílčími NPA, která obsahují aktualizovaný počáteční výcvik.24.09.2021stáhnout A
B
C
D
E
F
G