fbpx

Návrhy na změnu předpisů EASA (NPA)

Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA) vyhlašuje na svých internetových stránkách veřejná připomínková řízení k návrhům na změnu předpisu, tzv. EASA NPA .

Níže uvádíme přehled aktuálních NPA spolu s případným stručným komentářem. Kompletní přehled aktivních NPA, ke kterým je možné podávat připomínky, a samotné návrhy ke stažení najdete na stránce EASA – Notices of Proposed Amendment (NPAs), již uzavřené návrhy pak můžete nalézt v archivu předpisové činnosti odkazované na téže stránce.

Případné připomínky k uvedeným návrhům je možné podávat přímo EASA prostřednictvím nástroje CRT(nejlépe v anglickém jazyce).

Souhrn všech připomínek k jednotlivým NPA, včetně vyjádření EASA, obsahují dokumenty CRD, uveřejňované rovněž na stránce EASA.


EASA NPA č.NázevKomentářTermín pro podání připomínekPDF
2021-07Regular update of CS-ETSOToto NPA navrhuje změny Certifikačních specifikací pro evropské technické a normalizační příkazy (CS-ETSO). Jedná se o následující změny:
• vylepšení stávajícího znění Hlavy A, zavedení nového odkazu k posouzení úrovně zabezpečení návrhu určitého zařízení;
• úprava číslování ETSO za účelem harmonizace s příslušnými FAA TSO;
• zavedení některých nových ETSO (index 1), které jsou v rámci možností technicky podobné odpovídajícím FAA TSO;
• zavedení nových ETSO (index 2), které ještě neexistují v FAA TSO.
Očekává se, že navrhované změny nabídnou žadatelům z EU více možností získat schválení ETSO a sladí CS-ETSO se současným stavem vývoje a evropskými provozními požadavky. Tyto změny zajistí rovné podmínky pro evropské výrobce a zvýší efektivitu nákladů prokazování shody.
30.06.2021stáhnout
2021-06Regular update of the Certification Specifications for Standard Changes and Standard Repairs — CS-STAN Issue 4Toto NPA navrhuje změny Certifikačních specifikací pro standardní změny a standardní opravy (CS-STAN). Jedná se o aktualizaci a doplnění Hlavy A, zavedení nových standardních změn (SC) a aktualizaci stávajících standardních změn a standardních oprav (SC/SR).18.06.2021stáhnout
2021-05Standardised European rules of the air — Introduction of radiotelephony for the provision of aerodrome flight information service (AFIS)Toto NPA navrhuje změny rozhodnutí výkonného ředitele EASA č. 2013/013/R (AMC a GM k prováděcímu nařízení Komise (EU) č. 923/2012 (SERA)) týkající se RT frazeologie pro FIS/AFIS, zejména následující změny Dodatku 1 k AMC1 SERA.14001:
• komplexní soubor RT frazeologie AFIS pro hlasové spojení letadlo-země mezi piloty a stanovišti ATS,
• další frazeologii RT použitelnou pro FIS i AFIS pro řešení konkrétních provozních situací,
• strukturální změny Dodatku 1, které označují použitelnost RT frazeologie při poskytovaná různých letových provozních služeb (ATS).
13.05.2021stáhnout
2021-04Regular update of the Certification Specifications and Acceptable Means of Compliance for Airborne Communications, Navigation and Surveillance – CS-ACNSToto NPA navrhuje změny Certifikačních specifikací pro palubní komunikační, navigační a přehledové systémy (CS-ACNS). Jedná se o odstranění nadbytečných informací, doplnění chybějících informací a informací pro lepší srozumitelnost textu, redakční opravy, odstranění odkazů na neexistují AMC.17.05.2021stáhnout
2021-03Regular update of the Certification Specifications for Simulator Data — CS-SIMDCílem tohoto NPA je poskytnout zainteresovaným subjektům další poradenský materiál týkající se procesů, postupů a požadavků souvisejících s OSD (operational suitability data) pro data simulátorů. Materiál se zakládá na osvědčené praxi a zkušenostech získaných od doby prvního vydání CS-SIMD v roce 2014.30.04.2021stáhnout
2021-02Rotorcraft occupant safety in the event of a bird strikeToto NPA navrhuje změny certifikačních specifikací (CS) pro rotorová letadla (CS-27 a CS-29) a souvisejících přijatelných způsobů průkazu (AMC). Cílem je zvýšení bezpečnosti cestujících v rotorovém letadle v případě střetu letadla s ptákem.25.05.2021stáhnout
2020-16Helicopter ditching and water impact occupant survivabilityToto NPA navrhuje změny Části-26 a certifikačních specifikací CS-26, CS-27 a CS-29, jejichž cílem je zvýšení úrovně bezpečnosti stávajících i budoucích konstrukcí vrtulníků (pravděpodobnosti přežití osob na palubě) v případě nouzového přistání na vodě nebo přežitelného nárazu na hladinu.31.05.2021stáhnout
2020-15Update of the flight simulation training device requirementsToto NPA navrhuje změny dodatku 9 k příloze I (část FCL), přílohy VI (část ARA) a přílohy VII (část ORA) nařízení Komise (EU) č. 1178/2011 a souvisejících AMC a GM. Dále navrhuje změny CS-FSTD(A).21.04.2021stáhnout