Návrhy na změnu předpisů EASA (NPA)

Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA) vyhlašuje na svých internetových stránkách veřejná připomínková řízení k návrhům na změnu předpisu, tzv. EASA NPA .

Níže uvádíme přehled aktuálních NPA spolu s případným stručným komentářem. Kompletní přehled aktivních NPA, ke kterým je možné podávat připomínky, a samotné návrhy ke stažení najdete na stránce EASA – Notices of Proposed Amendment (NPAs), již uzavřené návrhy pak můžete nalézt v archivu předpisové činnosti odkazované na téže stránce.

Případné připomínky k uvedeným návrhům je možné podávat přímo EASA prostřednictvím nástroje CRT(nejlépe v anglickém jazyce).

Souhrn všech připomínek k jednotlivým NPA, včetně vyjádření EASA, obsahují dokumenty CRD, uveřejňované rovněž na stránce EASA.


EASA NPA č.NázevKomentářTermín pro podání připomínekPDF
2019-13Regular update of the Certification Specifications for Cabin Crew Data (CS-CCD)Cílem tohoto NPA je aktualizace požadavků OSD (Operational Suitability Data) pro palubní průvodčí, které jsou obsažené v certifikačních specifikacích CS-CCD (Certification Specification for Cabin Crew Data).29.01.2020stáhnout
2019-12Installation and maintenance of recorders – certification aspectToto NPA navrhuje úpravu certifikačních specifikací (CS-25 a CS-29) a poradenského materiálu (AMC) pro velké letouny a velká rotorová letadla týkající se zástavby letových zapisovačů, konkrétně pak následujících témat:
• zaznamenávání dat pomocí zapisovače komunikace datovým spojem;
• provozuschopnost letových zapisovačů; a
• kvalita záznamů pořizovaných zapisovači hlasu v pilotním prostoru.
13.02.2020stáhnout