Návrhy na změnu předpisů EASA (NPA)

Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA) vyhlašuje na svých internetových stránkách veřejná připomínková řízení k návrhům na změnu předpisu, tzv. EASA NPA .

Níže uvádíme přehled aktuálních NPA spolu s případným stručným komentářem. Kompletní přehled aktivních NPA, ke kterým je možné podávat připomínky, a samotné návrhy ke stažení najdete na stránce EASA – Notices of Proposed Amendment (NPAs), již uzavřené návrhy pak můžete nalézt v archivu předpisové činnosti odkazované na téže stránce.

Případné připomínky k uvedeným návrhům je možné podávat přímo EASA prostřednictvím nástroje CRT(nejlépe v anglickém jazyce).

Souhrn všech připomínek k jednotlivým NPA, včetně vyjádření EASA, obsahují dokumenty CRD, uveřejňované rovněž na stránce EASA.


EASA NPA č.NázevKomentářTermín pro podání připomínekPDF
2020-06Implementation of the latest CAEP amendments to ICAO Annex 16, Volumes I, II and IIICílem tohoto NPA je sjednotit předpisy Evropské Unie a s tím související AMC/GM se standardy a doporučenými postupy Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO) v problematice ochrany životního prostředí.
NPA navrhuje odpovídajícím způsobem změnit nařízení Komise (EU) č. 2018/1139 (čl. 9), nařízení Komise (EU) č. 748/2012 (Část 21), AMC/GM k Části 21, CS-34, CS-36 a CS-CO2.
Navrhované změny by měly zajistit vysokou a jednotnou úroveň ochrany životního prostředí.
16.06.2020stáhnout
2020-05Tyre pressure monitoringCílem tohoto NPA je změnit CS-25, a rovněž Část 26 a CS-26 tak, aby se snížilo riziko nebezpečné nebo katastrofické poruchy pneumatiky velkého letounu v důsledku nedostatečného tlaku v pneumatikách. 06.06.2020stáhnout
2020-04Regular update of the Acceptable Means of Compliance and Guidance Material to Annex I (Part 21) to Regulation (EU) No 748/2012Toto NPA se zabývá bezpečnostním doporučením po letecké nehodě, která se stala v roce 2016 v Norsku, a vylepšením textu AMC a GM k Části 21 řeší některé opakující se problémy s prováděním nařízením Komise (EU) č. 748/2012.
Navrhované změny by měly zajistit, aby nedocházelo k nesprávnému výkladu nařízení Komise (EU) č. 748/2012, jak bylo zjištěno během prvotního přezkumu a průběžného dozoru nad držiteli oprávnění DOA, dále aktualizovat způsoby průkazu v souladu se současnými průmyslovými postupy a odstranit zbytečné poradenské materiály a opravit typografické chyby. Předpokládá se, že navrhované změny by měly zvýšit efektivitu provádění Části 21 a zajistit soulad se současnými průmyslovými postupy.
08.05.2020stáhnout
2020-03Amedment of the requirements for flight recorders and underwater locating devicesToto NPA navrhuje změnu certifikačních specifikací (CS), přijatelných způsobů průkazu (AMC) a poradenského materiálu (GM) na podporu implementace CAT.GEN.MPA.210 (Určení polohy letadel v tísni – letouny). Rozsah tohoto NPA zahrnuje letový provoz, počáteční letovou způsobilost a řízení letového provozu.
Navrhované změny by měly usnadnit lokalizaci místa letecké nehody a urychlit shromažďování důkazů, které jsou nezbytné při vyšetřování leteckých nehod. Dále by tyto změny měly zajistit soulad se stávajícími požadavky na letové zapisovače, polohové majáky nehody (ELT) a nízkofrekvenční zařízení pro určení polohy pod vodou (ULD).
17.04.2020stáhnout
2020-01Regular update of CS-25Cílem tohoto NPA je harmonizace požadavků CS-25 s předpisy FAA a tím zefektivnění procesu certifikace velkých letounů.20.04.2020stáhnout