Návrhy na změnu předpisů EASA (NPA)

Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA) vyhlašuje na svých internetových stránkách veřejná připomínková řízení k návrhům na změnu předpisu, tzv. EASA NPA .

Níže uvádíme přehled aktuálních NPA spolu s případným stručným komentářem. Kompletní přehled aktivních NPA, ke kterým je možné podávat připomínky, a samotné návrhy ke stažení najdete na stránce EASA – Notices of Proposed Amendment (NPAs), již uzavřené návrhy pak můžete nalézt v archivu předpisové činnosti odkazované na téže stránce.

Případné připomínky k uvedeným návrhům je možné podávat přímo EASA prostřednictvím nástroje CRT(nejlépe v anglickém jazyce).

Souhrn všech připomínek k jednotlivým NPA, včetně vyjádření EASA, obsahují dokumenty CRD, uveřejňované rovněž na stránce EASA.


EASA NPA č.NázevKomentářTermín pro podání připomínekPDF
2019-10 (A, B, C)Measurement of the SKPI and SPI in the SES Performance and Charging SchemeUvedená NPA se zabývají problematikou ukazatelů SKPI a SPIs v souvislosti s prováděcím nařízením Komise (EU) 2019/317 ze dne 11. února 2019, kterým se stanoví systém sledování výkonnosti a systém poplatků v jednotném evropském nebi a kterým se ruší prováděcí nařízení (EU) č. 390/2013 a (EU) č. 391/2013.22.10.2019(A) – Explanatory Note
(B) – Annex: Draft AMC and GM ‘SKPI & SPIs’
(C) – Appendix to the Annex: EoSM SKPI Questionnaire
2019-09All-weather operations — Helicopters and specialised operationsToto NPA navrhuje řešení regulatorních překážek pro vývoj pravidel pro let podle přístrojů (IFR) pro provozovatele vrtulníků v typu provozu CAT, NCC, SPO a zavádí také specifická schválení pro provoz NCO. Zároveň takto připravuje podmínky pro návrh postupů pro přiblížení a vzlet podle přístrojů vrtulníků a pro let po tratích v nízkých hladinách.15.11.2019stáhnout
2019-08Update of ORO.FCCílem tohoto NPA je prostřednictvím zavedení požadavků namířených na zefektivnění výcviku letových posádek zvýšit bezpečnost provozu vrtulníků. NPA dále navrhuje upravit požadavky pro provozovatele na výcvik , praxi a kvalifikaci letové posádky (ORO.FC) v souvislosti s provozem CAT, SPO a NCC.15.10.2019stáhnout