Nařízení Komise (EU) č. 70/2014

Nařízení Komise (EU) č. 70/2014 ze dne 27. ledna 2014, kterým se mění nařízení (EU) č. 1178/2011, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se posádek v civilním letectví podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008.

Nařízení obsahuje změny nařízení (EU) č. 1178/2011 související se zavedením konceptu OSD – údaje provozní vhodnosti by měly zahrnovat povinné prvky výcviku pro získání typové kvalifikace členů letových posádek. Z těchto prvků by se mělo vycházet při sestavování kurzů typového výcviku.

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce provozní

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce provozní