Nařízení Komise (EU) č. 290/2012

Nařízení Komise (EU) č. 290/2012 ze dne 30. března 2012, kterým se mění nařízení (EU) č. 1178/2011, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se posádek v civilním letectví podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008.

Touto změnou se stanovují pravidla pro kvalifikaci a související osvědčení palubních průvodčích. Zároveň se nařízení (EU) č. 1178/2011 mění tak, aby zahrnovalo systémy správy a řízení příslušných úřadů a organizací. Doplňují se následující nové přílohy:
Příloha V – Kvalifikace palubních průvodčích v obchodní letecké dopravě (Část-CC);
Příloha VI – Požadavky úřadu pro posádky letadel (Část-ARA);
Příloha VII – Požadavky organizace pro posádky letadel (Část-ORA).

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie a použije se ode dne 8. dubna 2012 (s výjimkou možných odložení účinnosti uvedených v odst. 2 čl. 2).

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce provozní

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce provozní