fbpx

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1108/2009

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1108/2009 ze dne 21. října 2009,

kterým se mění nařízení (ES) č. 216/2008 v oblasti letišť, uspořádání letového provozu a letových navigačních služeb a zrušuje směrnice 2006/23/ES.

Tímto nařízením dochází k druhému rozšíření kompetencí Evropské agentury pro bezpečnost letectví (EASA) na oblast letišť a ATM/ANS.

Nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.