Nařízení Komise (EU) 2015/1536

Nařízení Komise (EU) 2015/1536 ze dne 16. září 2015, kterým se mění nařízení (EU) č. 1321/2014, pokud jde o uvedení pravidel pro zachování letové způsobilosti do souladu s nařízením (ES) č. 216/2008, kritické úkoly údržby a sledování zachování letové způsobilosti letadla.

Toto nařízení stanovuje podmínky, za nichž letečtí dopravci, kterým byla vydána licence v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 (3), smějí provozovat letadla zapsaná v leteckém rejstříku třetí země, aby se zajistilo dodržování relevantních hlavních požadavků podle přílohy IV nařízení (ES) č. 216/2008. Dále pak upravuje požadavky na provádění údržby za účelem zmírnění rizika v souvislosti s prováděním údržby, a zejména zajištění, aby dotyčné osoby a organizace přijaly nezbytná opatření ke zjištění chyb učiněných během provádění údržby, jež mohou ovlivnit bezpečnost letu. Také mění ustanovení týkající se provádění programu sledování zachování letové způsobilosti letadel příslušnými orgány aby bylo zajištěno jednotné používání požadavků na program sledování zachování letové způsobilosti letadel v rámci Unie.

Nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku EU. Použije se od 25. 8. 2016.

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce provozní

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce provozní