fbpx

Nařízení Komise (EU) 2015/1088

Nařízení Komise (EU) 2015/1088 ze dne 3. července 2015, kterým se mění nařízení (EU) č. 1321/2014, pokud jde o úlevy pro postupy údržby letadel všeobecného letectví.

Toto nařízení stanovuje opatření za účelem omezení složitosti prováděcích pravidel v oblasti zachování letové způsobilosti letadel a leteckých výrobků, letadlových částí a zařízení a schvalování organizací a personálu zapojených do těchto úkolů a přizpůsobuje je tak, aby bylo možné zavést úlevy v postupech údržby letadel všeobecného letectví.

Nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku EU.