Nařízení Komise (EU) č. 452/2014

Nařízení Komise (EU) č. 452/2014 ze dne 29. dubna 2014, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se letového provozu provozovatelů ze třetích zemí podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008.

Toto nařízení stanoví podrobná pravidla pro provozovatele letadel ze třetích zemí uvedených v čl. 4 odst. 1 písm. d) nařízení (ES) č. 216/2008, kteří jsou zapojeni do provozu v obchodní letecké dopravě ve směru na území, v rámci území nebo ve směru z území, na něž se vztahují ustanovení Smlouvy, zahrnující podmínky pro vydávání, zachování, změnu, omezení, pozastavení nebo zrušení jejich oprávnění, práva a povinnosti držitelů oprávnění, jakož i podmínky, za nichž je provoz zakázán, omezen nebo podřízen určitým podmínkám v zájmu bezpečnosti.

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. Použije se od dvacátého dne po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. Přechodná opatření týkající se stávajících provozních povolení nebo rovnocenných dokladů provozovatelů ze třetích zemí jsou uvedena v odst. 2 až 4 čl. 4 tohoto nařízení.

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce provozní

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce provozní