Nařízení Komise (EU) č. 2015/140

Nařízení Komise (EU) č. 2015/140 ze dne 29. ledna 2015, kterým se mění nařízení (EU) č. 965/2012, pokud jde o nerušené prostředí v pilotním prostoru, a kterým se uvedené nařízení opravuje.

Tímto nařízením se mj. doplňuje definice nerušeného prostředí v pilotním prostoru a opravují některé nesrovnalosti z předchozích změn (některé se dotýkají jen některých jazykových verzí).


Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie, tj. 19. února 2015. Bod 3 článku 1 se však použije ode dne 18. února 2016.


Oprava tohoto nařízení (ze dne 13.10.2017) dostupná na stánkách EUR-Lex.

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce provozní

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce provozní