fbpx

Nařízení Komise (EU) 2016/1158

Nařízení Komise (EU) 2016/1158 ze dne 15. července 2016, kterým se mění nařízení (EU) č. 452/2014, pokud jde o vypuštění šablon pro oprávnění vydávaná provozovatelům ze třetích zemí a pro související specifikace.

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.