Nařízení Komise (ES) č. 859/2008 (2. změna EU-OPS)

Nařízení Komise (ES) č. 859/2008 ze dne 20. srpna 2008 je druhou aktualizací Přílohy III (EU-OPS) nařízení (EHS) č. 3922/91. Tímto nařízením se zavádí 10 vybraných návrhů na změnu předpisu JAA (tzv. NPA) a harmonizace s požadavky organizace ICAO pro polohové majáky nehody (ELT). Tato NPA byla přijata výborem JAAC po prosinci 2006 a agentura EASA je společně s JAA označila za přínos pro leteckou bezpečnost.

Jedná se o tyto oblasti a požadavky:

 • NPA-OPS 39B1  HF Communication Equipment
 • NPA-OPS 40A ETOPS
 • NPA-OPS 41 AWO
 • NPA-OPS 45 Cabin Crew during ground operations
 • NPA-OPS 49 Use of Headset
 • NPA-OPS 52 Cabin crew training for icing conditions
 • NPA-OPS 53 Noise Abatement Procedures
 • NPA-OPS 54 Cabin Crew training on medical aspects and first aid (požadavky již v Amdt. 13 JAR-OPS 1, v ČR zavedeny)
 • NPA-OPS 57A Electronic Navigation Database Management
 • NPA-OPS 58 – Terminology and Fuel (požadavky již Amdt. 13 JAR-OPS 1, v ČR zavedeny)
 • ICAO Amendment 31 to Annex 6, Part I – Carriage of ELTs

Uvedeným nařízením se mění celá Příloha III (EU-OPS), avšak v Článku 2,  bodu (2) a (3) tohoto nařízení je uvedeno několik ustanovení, u kterých dochází k odložení vstupu v platnost. Do doby uvedené v bodech (2) a (3) zůstávají v platnosti požadavky nařízení Komise (ES) č. 8/2008 (1. změna EU-OPS).


Odkazy na opravy a konsolidované verze tohoto nařízení jsou dostupné na stránkách EUR-LEX prostřednictvím výše uvedeného odkazu v záložce “Související dokumenty”.

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce provozní

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce provozní