Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1185

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1185 ze dne 20. července 2016, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 923/2012, pokud jde o aktualizaci a doplnění společných pravidel létání a provozních předpisů týkajících se služeb a postupů v oblasti letecké navigace (SERA část C), a ruší nařízení (ES) č. 730/2006.


Tímto nařízením se aktualizují a doplňují definice, pojmy a klasifikace užívané v oblasti společných pravidel létání a provozních předpisů týkajících se služeb a postupů v oblasti letecké navigace.

Nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku EU. Použije se od 12. 10. 2017 s výjimkou následujících ustanovení, která se použijí od 18. 8. 2016:

1) čl. 1 bod 1;
2) čl. 1 bod 2 písm. f), i), j), l) a o);
3) čl. 1 bod 3;
4) článek 2;
5) body 1), 2), 3), 4), 5), 6), 8), 12), 13), 15), 16), 19), 21), 22), 26) písm. b) a c), 27) a 28) přílohy.


Oprava tohoto nařízení dostupná na stánkách EUR-Lex.

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce provozní

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce provozní