Rozhodnutí Komise 2012/780/EU

Rozhodnutí Komise 2012/780/EU ze dne 5. prosince 2012 o přístupových právech k evropské centrální evidenci bezpečnostních doporučení a odpovědí na ně zřízené podle čl. 18 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 996/2010 o šetření a prevenci nehod a incidentů v civilním letectví a o zrušení směrnice 94/56/ES.

Toto rozhodnutí stanovuje opatření týkající se přístupových práv k evropské databázi bezpečnostních doporučení zřízené v souladu s čl. 18 odst. 5 nařízení (EU) č. 996/2010 o šetření a prevenci nehod a incidentů v civilním letectví a obsahující bezpečnostní doporučení vydaná nebo přijatá orgány pro šetření, jakož i odpovědi na jimi vydaná bezpečnostní doporučení a jak mohou být informace obsažené v této databázi využity.

Toto rozhodnutí vstoupilo v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku EU.

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce provozní

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce provozní