fbpx

Rozhodnutí Komise 2011/149/EU

Rozhodnutí Komise 2011/149/EU ze dne 7. března 2011 o historických emisích z letectví podle čl. 3c odst. 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství.

Tímto rozhodnutím se určuje způsob stanovení a hodnota historických emisí z letectví pro účely čl. 3c odst. 1 a 2 směrnice 2003/87/ES.